SZKOLENIA


 1. Koncepcja kształtowania motorycznego w treningu funkcjonalnym – Nowa XIII edycja zaplanowana jest na luty 2019 rok – termin podamy wkrótce
  Prowadzący: mgr Paweł Niewiadomy FIZJOTERAPEUTA, TRENER PRZYGOTOWANIA MOTORYCZNEGO
 2. Osteopatia strukturalna – Techniki Manipulacyjne HVLA z elementami terapii tkanek miękkich – termin wkrótce
  Prowadzący: D.O. Piotr Cywiński INSTRUKTOR HVLA

 

 

Koncepcja kształtowania motorycznego w treningu funkcjonalnym

Prowadzący: Paweł Niewiadomy
FIZJOTERAPEUTA, TRENER PRZYGOTOWANIA MOTORYCZNEGO

Jedyne szkolenie na rynku obejmujące swoją tematyką aż 6 dni (54 godziny)
– Kompleksowe przedstawienie autorskiej koncepcji pracy łączącej diagnostykę deficytów ruchowych, pracę terapeutyczną aż po elementy treningu sportowego 
– szersza tematyka i bogatszy praktyczny warsztat w nowoczesnym
Centrum Fizjoterapii Sportowej i Ortopedycznej REHABILITA

Dla fizjoterapeuty szkolenie podnosi kwalifikacje związane z diagnostyką funkcjonalną deficytów ruchowych, prewencją urazową, prowadzeniem treningu funkcjonalnego po urazach narządu ruchu, przygotowaniem motorycznym do aktywności sportowej

Dla trenera to nowe spojrzenie na znaczenie deficytów ruchowych w powstawaniu zmian przeciążeniowych narządu ruchu, jakościowe spojrzenie na kreowanie prawidłowej funkcji ruchowej z uwzględnieniem bezpiecznej progresji ćwiczeń i obciążeń oraz egzekwowanie techniki ćwiczeń, ukazanie partnerskiej współpracy klient-trener-fizjoterapeuta oraz duża dawka teoretycznej wiedzy!   

Serdecznie zapraszamy fizjoterapeutów, trenerów dyscyplin sportowych, trenerów przygotowania motorycznego, studentów fizjoterapii na szkolenie z zakresu kształtowania motorycznego z wykorzystaniem nowoczesnej koncepcji treningu funkcjonalnego.

Charakterystyka: szkolenie skierowane jest przede wszystkim dla fizjoterapeutów, trenerów przygotowania motorycznego, trenerów personalnych i instruktorów dyscyplin sportowych chcących rozwinąć swoją wiedzę w dziedzinie treningu funkcjonalnego. Część merytoryczna obejmuje diagnostykę i analizę deficytów w obrębie układu ruchu oraz podejmowaniu na ich podstawie działań korekcyjnych przywracających właściwy potencjał motoryczny. Szkolenie jest idealnym praktycznym fundamentem dla fachowców zajmujących się fizjoterapią sportową i prewencją urazową. Teoretycznie i praktycznie ukazuje drogę jaką według tej koncepcji musi pokonać zawodnik po urazie w obrębie układu ruchu, aby w sposób bezpieczny i celowy mógł wrócić do pełnego obciążenia treningowego w danej dyscyplinie sportowej. Daje warsztat do pracy od formy izolowanej, w której celem jest wzmacnianie „tzw. słabych ogniw” do globalnych wzorców ruchowych rozwijających w sposób bezpieczny zdolności motoryczne aż do treningu plajometrycznego.

Opis szkolenia: Szkolenie zawiera tematykę przygotowującą do pracy z wykorzystaniem koncepcji kształtowania motorycznego na bazie treningu funkcjonalnego.

NOWA FORMUŁA III modułowego szkolenia (sb i ndz od 9:00 do 18:00) czyli 18 godzin szkoleniowych w każdym module. Zajęcia teoretyczne prezentowane są w formie wykładowej, po której realizowana jest ciekawie rozbudowana i wyczerpująca część praktyczna.

Jakość stanowi mała grupa szkoleniowa – max. 14 osób

Szkolenie obejmuje następującą tematykę:

Moduł I:
Funkcjonalna ocena motoryczna (diagnostyka i ocena deficytów ruchowych) z testami uzupełniającymi.
Aspekty kształtowania centralnej stabilizacji (nauczanie i egzekwowanie pracy nad mięśniem poprzecznym brzucha i mięśniem wielodzielnym). Zastosowanie sonofeedbacku w aktywacji mięśni głębokich brzucha.
Prewencja urazów sportowych bazujących na analizie testów funkcjonalnych.

Moduł II:
Stabilizacja czynnościowa i mobilizacja ruchowa stawów obwodowych (kompleks ramienno-łopatkowy, staw biodrowy, kolanowy i skokowy).
Kształtowanie podstawowych wzorców ruchowych.
Zamknięte i otwarte łańcuchy kinematyczne i ich wykorzystanie w treningu funkcjonalnym.

Moduł III:
Zaawansowane wzorce ruchowe.

Zastosowanie treningu ekscentrycznego i plajometrycznego w treningu funkcjonalnym  z elementami diagnostycznymi.
Anatomiczne taśmy mięśniowe i ich znaczenie we wzorcach ruchowych – ćwiczenia z oporem własnego ciała, TRX/TRX RIP, ciężary wolne.
Nowoczesna koncepcja wykorzystania „stretchingu” w fizjoterapii i sporcie – wzorce lokalne i globalne.

Cena szkolenia:
każdy moduł – 800 zł
dla studentów – 650 zł (I lub II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich)

PROMOCJA – przy płatności za trzy moduły z góry 2200 zł, dla studentów 1800 zł!

Cena szkolenia zawiera: materiał wykładowy w formie skryptu, lunch, przerwy kawowe z przekąską oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Prowadzący: mgr Paweł Niewiadomy – pomysłodawca i organizator szkolenia. Pasjonat fizjoterapii sportowej i treningu motorycznego opartego na funkcji ruchowej. Wykładowca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, współpracownik Katowickiej AWF w realizacji studiów podyplomowych z dziedziny Odnowy Biologicznej, Medycyny Sportowej i Treningu Funkcjonalnego. Fizjoterapeuta i Trener z licznymi doświadczeniami w pracy ze sportowcami (m.in. hokeju na trawie, futsalu, piłce nożnej, biathlonie, saneczkarstwie, kolarstwie górskim, motocrossie). Prelegent szkoleń z zakresu treningu funkcjonalnego oraz diagnostyki i nowoczesnych metod fizjoterapii w leczeniu stawu kolanowego. Współpracownik Polskiego Związku Biathlonu w dziedzinie prewencji urazów sportowych i treningu funkcjonalnego.

 

Zgłoszenie udziału: wysłanie zgłoszenia na adres mailowy rehabilita.katowice@gmail.com z podaniem imienia i nazwiska uczestnika, danych kontaktowych oraz kierunku ukończonych studiów lub roku ich realizacji. Dodatkowo należy wpłacić 200 zł zaliczki w celu potwierdzenia swojego uczestnictwa w szkoleniu. Na 4 tygodnie przed jego rozpoczęciem należy dokonać reszty płatności.

Terminy szkolenia:

 • Moduł I XII Edycja: 4-5 listopad 2017 
 • Moduł II XII Edycja: 13-14 styczeń 2018
 • Moduł III XII Edycja: 3-4 marzec 2018
 • Moduł I XIII Edycja: 23-24 czerwiec 2018 
 • Moduł II XIII Edycja: 15-16 wrzesień 2018 
 • Moduł III XIII Edycja: 3-4 listopad 2018 
 • Moduł I XIV Edycja: luty 2019 – dokładny termin już wkrótce

*studenci SUM, którzy zaliczyli przedmiot Trening Funkcjonalny, mają możliwość dołączyć do grupy XIII edycji szkolenia i zrealizować treści II modułu w trakcie trzech dni: 16 wrzesień oraz 3-4 listopad 2018 (w godz. 9.00-18.00). Cena trzech dni szkolenia to 800zł. Lista uczestników jest otwarta do dnia 26.09.2018.

Dane do przelewu:
Paweł Niewiadomy Centrum Fizjoterapii Rehabilita
40-615 Katowice, Fabryczna 23
nr. konta: 61 1050 1070 1000 0091 1666 2645 ING Bank Śląski
tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika, nazwa szkolenia

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: rehabilita.katowice@gmail.com lub bezpośrednio z dr Katarzyną Szuścik – osobą odpowiedzialną za szkolenia w Centrum Rehabilita tel. kontaktowy 695-182-050.

 

Osteopatia strukturalna – Techniki Manipulacyjne HVLA 
z elementami terapii tkanek miękkich

Prowadzący: D.O. Piotr Cywiński INSTRUKTOR HVLA

Organizator: Centrum Fizjoterapii Sportowej i Ortopedycznej REHABILITA

Data:
Moduł I 10-11 luty 2018;
Moduł II 17-18 marzec 2018.
Godziny szkolenia: 9.00-18.00

Miejsce kursu: Centrum Fizjoterapii Sportowej i Ortopedycznej REHABILITA, Katowice ul. Fabryczna 23

Grupa: max 15 osób

D.O. Piotr Cywiński  – Dyplomowany Osteopata, absolwent renomowanej Międzynarodowej Szkoły Osteopatii ESO w Anglii, Specjalista Chiropraktyki, Fizjoterapii oraz Medycyny Manualnej. Uczestnik wielu szkoleń i konferencji medycznych. Były sportowiec- reprezentował Polskę w Lekkiej Atletyce, wielokrotnie nagradzany medalami. Piotr Cywiński jest autorem specjalnego stołu terapeutycznego, który został zaprezentowany na XVII Międzynarodowych Targach Sprzętu Rehabilitacyjnego w 2009 roku w Łodzi, Prowadzi własny gabinet w Łodzi.

Plan szkolenia:

Moduł I

 • Wprowadzenie do technik HVLA, 
 • Nauka kontroli postawy terapeuty,
 • Czynności i Techniki przygotowujące do technik HVLA side roll   – badanie,  techniki MET, artykulacje, 
 • Przygotowanie pacjenta do technik manipulacji kręgosłupa lędźwiowego,
 • Wprowadzenie komponentów w technikach manipulacyjnych,
 • Budowanie bariery ruchu w wyizolowanych stawach kręgosłupa lędźwiowego,  
 • Manipulacja rotacyjna HVLA kręgosłupa lędźwiowego – odcinek środkowy,  
 • Techniki stosowane po manipulacji HVLA,
 • Czynności i Techniki przygotowujące do techniki „DOG”- badanie,  techniki MET, artykulacje,
 • Technika Manipulacja HVLA  „ DOG”  odcinek środkowy, górny i dolny – zasady, komponenty, modyfikacje,
 • Miednica – Stawy SI, kość krzyżowa – badanie, techniki MET,
 • Techniki manipulacyjne dla kości krzyżowej – togle, recoil,
 • Stawy krzyżowo-biodrowe zasady badania i leczenia,
 • Manipulacje HVLA dla stawów krzyżowo-biodrowych,
 • Badanie osteopatyczne – zasady, rutyna, dokumentacja,
 • Testy neurologiczne stosowane w osteopatii,
 • Żebra – Czynności i Techniki przygotowujące do technik HVLA – badanie, techniki MET, artykulacje, 
 • Manipulacje HVLA żeber w leżeniu tyłem, w siadzie, w leżeniu przodem,
 • Manipulacja rotacyjna HVLA dla górnego i dolnego odcinka lędźwiowego  – zasady, modyfikacje,
 • Techniki uzupełniające  dla kręgosłupa piersiowego i żeber.

Moduł II:

 • Czynności i Techniki przygotowujące do technik HVLA  kręgosłupa szyjnego – badanie,  techniki MET, artykulacje, 
 • Manipulacja rotacyjna środkowego odcinka szyjnego kręgosłupa – zasady, postawa, techniki,  
 • Manipulacje kręgosłupa lędźwiowego – zgięcie boczne  w LB,
 • Manipulacje kręgosłupa lędźwiowego – rotacja w siadzie,
 • Obszary przejściowe – wykład,
 • Techniki przygotowujące do HVLA odcinka  T-L,
 • Techniki manipulacyjne przejścia piersiowo – lędźwiowego, przejścia piersiowo – szyjnego,  
 • Manipulacje HVLA obszarów przejściowych – modyfikacje,
 • Powtórka technik zgięcia bocznego kręgosłupa lędźwiowego,
 • Wstęp do technik CO/C1 , C1-C2,
 • Techniki manipulacji C0/C1, C1-C2,
 • Techniki specjalne dla odcinka szyjnego,
 • Techniki specjalne dla odcinka lędźwiowego i piersiowego,
 • Techniki manipulacyjne stawów obwodowych – staw łokciowy, nadgarstek, staw barkowy, kolano, stawy stopy.

Zgłoszenie udziału: O zakwalifikowaniu na kurs decyduje przesłanie drogą elektroniczną  na adres mailowy rehabilita.katowice@gmail.com zgłoszenia z podaniem imienia i nazwiska uczestnika, danych kontaktowych, kopii dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów fizjoterapii/rehabilitacji ruchowej/osteopatii oraz wpłaty zaliczki w wysokości 200 zł na podane konto. Na 4 tygodnie przed rozpoczęciem modułu należy dokonać reszty płatności.

Płatność: Dla uczestników I edycji szkolenia specjalna cena jednego modułu wynosi 850zł. Cena nie objęta promocją będzie wynosić 950zł/moduł.

Cena szkolenia obejmuje: materiał wykładowy w formie skryptu, certyfikat ukończenia szkolenia, kanapki, lunch, przerwy kawowe z przekąskami.

Dane do przelewu:
Paweł Niewiadomy Centrum Fizjoterapii Rehabilita
40-615 Katowice, Fabryczna 23
nr. konta: 61 1050 1070 1000 0091 1666 2645 ING Bank Śląsk
tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika, nazwa szkolenia

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: rehabilita.katowice@gmail.com lub bezpośrednio z dr Katarzyną Szuścik – osobą odpowiedzialną za szkolenia w Centrum Rehabilita tel. kontaktowy 695-182-050.

Regulamin szkoleń realizowanych
w Centrum Fizjoterapii Sportowej i Ortopedycznej Rehabilita

Utworzono: 27.11.2017

 1. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje przesłanie drogą elektroniczną na adres mailowy rehabilita.katowice@gmail.com zgłoszenia z podaniem imienia i nazwiska uczestnika, danych kontaktowych, kopii dyplomu ukończenia studiów oraz wpłaty zaliczki w wysokości 200 zł na podane konto.
 2. Pozostałą wpłatę za szkolenie należy uiścić na konto Organizatora nie później niż 4 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia, pod rygorem skreślenia z listy uczestników szkolenia.
 3. Przed rozpoczęciem szkolenia Uczestnik ma możliwość zrezygnowania z kursu wysyłając stosowne oświadczenie drogą elektroniczną.
 4. Jeżeli Uczestnik złoży rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu, Organizator jest uprawniony do naliczenia kosztów rezygnacji z kursu, których wysokość zależna jest od terminu jaki pozostał do rozpoczęcia kursu.
  Koszty rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu wynoszą za osobę:

  – 200zł – w razie rezygnacji między 4 tygodniem do 2 tygodni przed rozpoczęciem szkolenia
  – 50% – wpłaconej sumy w razie rezygnacji między 2 tygodniem a dniem rozpoczęcia szkolenia
 1. Kosztów rezygnacji nie ponosi uczestnik, który składa rezygnację nie później niż 4 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia. Wpłacona kwota zostanie zwrócona w całości w postaci przelewu zwrotnego na wskazane konto bankowe.
 2. W razie niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu o czym poinformuje niezwłocznie Uczestników w formie elektronicznej. Wpłacone kwoty są wówczas zwracane wszystkim Uczestnikom lub przenoszone na poczet innego terminu w zależności od woli wpłacającego.
 3. W ramach szkolenia Organizator zapewnia w czasie przerw poczęstunek: kanapki, lunch, przerwy kawowe z przekąskami.
 4. Obowiązkowe wyposażenie Uczestnika kursu obejmuje przybory do pisania, zmienne obuwie sportowe z jasną podeszwą, krótkie spodenki, koszulka sportowa, a dla kobiet top sportowy.
 5. Uczestnik Kursu zobowiązuje się przestrzegać wewnętrznego regulamin Centrum Fizjoterapii Sportowej
  i Ortopedycznej Rehabilita, którego treść dostępna jest w placówce oraz na stronie internetowej www.rehabilita.pl
WSPÓŁPRACA
Katowice, ul. Fabryczna 23
rehabilita.katowice@gmail.com
+48 797 101 855
Fizjoterapia
Fizjoterapia
Fizjoterapeutyczne badanie USG
Konsultacja ortopedyczna
Środa
17.00 - 20.00
Poniedziałek
12:00 - 20:00
Wtorek
12:00 - 20:00
Środa
8:00 - 20:00
Czwartek
12:00 - 20:00
Piątek
9:00 - 18:00
Poniedziałek
17.00 - 20.00
© 2017