SZKOLENIA


 1. Koncepcja kształtowania motorycznego w treningu funkcjonalnym Nowa XIV edycja startuje już 16 marca 2019 – lista otwarta
  Prowadzący: mgr Paweł Niewiadomy FIZJOTERAPEUTA, TRENER PRZYGOTOWANIA MOTORYCZNEGO
 2. A już w październiku – czas na specjalizację w diagnostyce i badaniu różnicowym narządu ruchu – szczegóły już wkrótce!!! 

 

 

Koncepcja kształtowania motorycznego w treningu funkcjonalnym

Prowadzący: Paweł Niewiadomy
FIZJOTERAPEUTA, TRENER PRZYGOTOWANIA MOTORYCZNEGO

Jedyne szkolenie na rynku obejmujące swoją tematyką aż 6 dni (54 godziny)
– Kompleksowe przedstawienie autorskiej koncepcji pracy łączącej diagnostykę deficytów ruchowych, pracę terapeutyczną aż po elementy treningu sportowego 
– szersza tematyka i bogatszy praktyczny warsztat w nowoczesnym
Centrum Fizjoterapii Sportowej i Ortopedycznej REHABILITA

Dla fizjoterapeuty szkolenie podnosi kwalifikacje związane z diagnostyką funkcjonalną deficytów ruchowych, prewencją urazową, prowadzeniem treningu funkcjonalnego po urazach narządu ruchu, przygotowaniem motorycznym do aktywności sportowej

Dla trenera to nowe spojrzenie na znaczenie deficytów ruchowych w powstawaniu zmian przeciążeniowych narządu ruchu, jakościowe spojrzenie na kreowanie prawidłowej funkcji ruchowej z uwzględnieniem bezpiecznej progresji ćwiczeń i obciążeń oraz egzekwowanie techniki ćwiczeń, ukazanie partnerskiej współpracy klient-trener-fizjoterapeuta oraz duża dawka teoretycznej wiedzy!   

Serdecznie zapraszamy fizjoterapeutów, trenerów dyscyplin sportowych, trenerów przygotowania motorycznego, studentów fizjoterapii na szkolenie z zakresu kształtowania motorycznego z wykorzystaniem nowoczesnej koncepcji treningu funkcjonalnego.

Charakterystyka: szkolenie skierowane jest przede wszystkim dla fizjoterapeutów, trenerów przygotowania motorycznego, trenerów personalnych i instruktorów dyscyplin sportowych chcących rozwinąć swoją wiedzę w dziedzinie treningu funkcjonalnego. Część merytoryczna obejmuje diagnostykę i analizę deficytów w obrębie układu ruchu oraz podejmowaniu na ich podstawie działań korekcyjnych przywracających właściwy potencjał motoryczny. Szkolenie jest idealnym praktycznym fundamentem dla fachowców zajmujących się fizjoterapią sportową i prewencją urazową. Teoretycznie i praktycznie ukazuje drogę jaką według tej koncepcji musi pokonać zawodnik po urazie w obrębie układu ruchu, aby w sposób bezpieczny i celowy mógł wrócić do pełnego obciążenia treningowego w danej dyscyplinie sportowej. Daje warsztat do pracy od formy izolowanej, w której celem jest wzmacnianie „tzw. słabych ogniw” do globalnych wzorców ruchowych rozwijających w sposób bezpieczny zdolności motoryczne aż do treningu plajometrycznego.

Opis szkolenia: Szkolenie zawiera tematykę przygotowującą do pracy z wykorzystaniem koncepcji kształtowania motorycznego na bazie treningu funkcjonalnego.

NOWA FORMUŁA III modułowego szkolenia (sb i ndz od 9:00 do 18:00) czyli 18 godzin szkoleniowych w każdym module. Zajęcia teoretyczne prezentowane są w formie wykładowej, po której realizowana jest ciekawie rozbudowana i wyczerpująca część praktyczna.

Jakość stanowi mała grupa szkoleniowa – max. 14 osób

Szkolenie obejmuje następującą tematykę:

Moduł I:
Funkcjonalna ocena motoryczna (diagnostyka i ocena deficytów ruchowych) z testami uzupełniającymi.
Aspekty kształtowania centralnej stabilizacji (nauczanie i egzekwowanie pracy nad mięśniem poprzecznym brzucha i mięśniem wielodzielnym). Zastosowanie sonofeedbacku w aktywacji mięśni głębokich brzucha.
Prewencja urazów sportowych bazujących na analizie testów funkcjonalnych.

Moduł II:
Stabilizacja czynnościowa i mobilizacja ruchowa stawów obwodowych (kompleks ramienno-łopatkowy, staw biodrowy, kolanowy i skokowy).
Kształtowanie podstawowych wzorców ruchowych.
Zamknięte i otwarte łańcuchy kinematyczne i ich wykorzystanie w treningu funkcjonalnym.

Moduł III:
Zaawansowane wzorce ruchowe.

Zastosowanie treningu ekscentrycznego i plajometrycznego w treningu funkcjonalnym  z elementami diagnostycznymi.
Anatomiczne taśmy mięśniowe i ich znaczenie we wzorcach ruchowych – ćwiczenia z ciężarem własnego ciała, TRX/TRX RIP, ciężary wolne.
Nowoczesna koncepcja wykorzystania stretchingu w fizjoterapii i sporcie – wzorce lokalne i globalne.

Cena szkolenia to 2400 zł:
I rata 1000 zł
II rata 900 zł
III rata 500 zł

Przy płatności z góry cena wynosi 2200 zł

Płatność całości lub I raty skutkuje wpisaniem osoby na listę uczestników. Płatność II i III raty najpóźniej do 14 dni przed rozpoczęciem kolejnego modułu szkolenia (patrz regulamin u dołu strony).

*Cena szkolenia dla studentów studiów licencjackich bądź magisterskich to 2000zł:
I rata 800 zł
II rata 700 zł
III rata 500 zł

 

Cena szkolenia zawiera: materiał wykładowy w formie skryptu, lunch, przerwy kawowe z przekąską oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Prowadzący: mgr Paweł Niewiadomy – pomysłodawca i organizator szkolenia. Pasjonat fizjoterapii sportowej i treningu motorycznego opartego na funkcji ruchowej. Wykładowca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, współpracownik Katowickiej AWF w realizacji studiów podyplomowych z dziedziny Odnowy Biologicznej, Medycyny Sportowej i Treningu Funkcjonalnego. Fizjoterapeuta i Trener z licznymi doświadczeniami w pracy ze sportowcami (m.in. hokeju na trawie, futsalu, piłce nożnej, biathlonie, saneczkarstwie, kolarstwie górskim, motocrossie). Prelegent szkoleń z zakresu treningu funkcjonalnego oraz diagnostyki i nowoczesnych metod fizjoterapii w leczeniu stawu kolanowego. Współpracownik Polskiego Związku Biathlonu w dziedzinie prewencji urazów sportowych i treningu funkcjonalnego.

 

Zgłoszenie udziału: wysłanie zgłoszenia na adres mailowy rehabilita.katowice@gmail.com z podaniem imienia i nazwiska uczestnika, danych kontaktowych oraz kierunku ukończonych studiów lub roku ich realizacji. 

Terminy szkolenia:

 • Moduł I XIV Edycja: 16-17 marzec 2019 – lista otwarta
 • Moduł II XIV Edycja: 11-12 maj 2019
 • Moduł III XIV Edycja: 15-16 czerwiec 2019
 • Moduł I dla studentów SUM: 29-30 czerwiec 2019 – lista otwarta
 • Moduł II dla studentów SUM: 28-29 wrzesień 2019

Dane do przelewu:
Paweł Niewiadomy Centrum Fizjoterapii Rehabilita
40-615 Katowice, Fabryczna 23
nr. konta: 61 1050 1070 1000 0091 1666 2645 ING Bank Śląski
tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika, nazwa szkolenia

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: rehabilita.katowice@gmail.com lub bezpośrednio z dr Katarzyną Szuścik-Niewiadomy – osobą odpowiedzialną za szkolenia w Centrum Rehabilita tel. kontaktowy 695-182-050.

 

Regulamin szkoleń realizowanych
w Centrum Fizjoterapii Sportowej i Ortopedycznej Rehabilita

Utworzono: 7.01.2019

 1. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje przesłanie drogą elektroniczną na adres mailowy rehabilita.katowice@gmail.com zgłoszenia z podaniem imienia i nazwiska uczestnika, danych kontaktowych, kopii dyplomu ukończenia studiów oraz wpłata całości kwoty lub I raty.
 2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia wpłata poszczególnych rat jest bezzwrotna. Zwrot dotyczy jedynie osób dokonujących jednorazowej płatności za całość szkolenia. Odbywa się w następującej formie:
  1. w przypadku wysłania pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu drogą elektroniczną nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem kolejnego modułu szkolenia zwrócona zostanie kwota pomniejszona o bezzwrotną zaliczkę za kolejne moduły szkolenia wynoszącą: przy rezygnacji po pierwszym module 600zł, po drugim 300zł. W przypadku przekroczenia terminu 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia zwrócona zostanie kwota pomniejszona o bezzwrotne zaliczki za kolejne moduły oraz cenę jednego modułu.
  2. w przypadku wysłania pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu drogą elektroniczną nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem I modułu szkolenia zwrócona zostanie kwota pomniejszona o bezzwrotną zaliczkę za trzy moduły szkolenia tj 900zł. W przypadku przekroczenia terminu 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia zwrócona zostanie kwota pomniejszona o bezzwrotne zaliczki za dwa moduły (600zł) oraz cenę I modułu.
 3. W razie niezgłoszenia się wymaganej ilości osób, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu o czym poinformuje niezwłocznie Uczestników w formie elektronicznej. Wpłacone kwoty są wówczas zwracane w całości wszystkim Uczestnikom lub przenoszone na poczet innego terminu w zależności od woli wpłacającego.
 4. W ramach szkolenia Organizator zapewnia w czasie przerw poczęstunek: kanapki, lunch, przerwy kawowe z przekąskami.
 5. Obowiązkowe wyposażenie Uczestnika kursu obejmuje przybory do pisania, zmienne obuwie sportowe z jasną podeszwą, krótkie spodenki, koszulka sportowa, a dla kobiet top sportowy.
 6. Uczestnik Kursu zobowiązuje się przestrzegać wewnętrznego regulamin Centrum Fizjoterapii Sportowej
  i Ortopedycznej Rehabilita, którego treść dostępna jest w placówce oraz na stronie internetowej www.rehabilita.pl
WSPÓŁPRACA
Katowice, ul. Fabryczna 23
rehabilita.katowice@gmail.com
+48 797 101 855
Fizjoterapia
Fizjoterapia
Fizjoterapeutyczne badanie USG
Konsultacja ortopedyczna
Środa
17.00 - 20.00
Poniedziałek
12:00 - 20:00
Wtorek
12:00 - 20:00
Środa
8:00 - 20:00
Czwartek
12:00 - 20:00
Piątek
9:00 - 18:00
Poniedziałek
17.00 - 20.00
© 2017