SZKOLENIA


 

Terminarz:

NOWA EDYCJA: I moduł 19-20 czerwiec 2021; II moduł 21-22 sierpień 2021; III moduł 2-3 październik 2021

Edycja dla studentów SUM: II moduł 6-7 listopad 2021 i III moduł 4-5 grudzień 2021 

Prowadzący: Paweł Niewiadomy
FIZJOTERAPEUTA, TRENER PRZYGOTOWANIA MOTORYCZNEGO

 Jedyne szkolenie na rynku obejmujące swoją tematyką aż 6 dni (54 godziny)
– Kompleksowe przedstawienie autorskiej koncepcji pracy łączącej diagnostykę deficytów ruchowych, pracę terapeutyczną aż po elementy treningu sportowego 
– szersza tematyka i bogatszy praktyczny warsztat w nowoczesnym
Centrum Fizjoterapii Sportowej i Ortopedycznej REHABILITA

– Dla fizjoterapeuty szkolenie podnosi kwalifikacje związane z diagnostyką funkcjonalną deficytów ruchowych, prewencją urazową, prowadzeniem treningu funkcjonalnego po urazach narządu ruchu, przygotowaniem motorycznym do aktywności sportowej

– Dla trenera to nowe spojrzenie na znaczenie deficytów ruchowych w powstawaniu zmian przeciążeniowych narządu ruchu, jakościowe spojrzenie na kreowanie prawidłowej funkcji ruchowej z uwzględnieniem bezpiecznej progresji ćwiczeń i obciążeń oraz egzekwowanie techniki ćwiczeń, ukazanie partnerskiej współpracy klient-trener-fizjoterapeuta oraz duża dawka teoretycznej wiedzy!   

Serdecznie zapraszamy fizjoterapeutów, trenerów dyscyplin sportowych, trenerów przygotowania motorycznego, studentów fizjoterapii na szkolenie z zakresu kształtowania motorycznego z wykorzystaniem nowoczesnej koncepcji treningu funkcjonalnego.

Charakterystyka: szkolenie skierowane jest przede wszystkim dla fizjoterapeutów, trenerów przygotowania motorycznego, trenerów personalnych i instruktorów dyscyplin sportowych chcących rozwinąć swoją wiedzę w dziedzinie treningu funkcjonalnego. Część merytoryczna obejmuje diagnostykę i analizę deficytów w obrębie układu ruchu oraz podejmowaniu na ich podstawie działań korekcyjnych przywracających właściwy potencjał motoryczny. Szkolenie jest idealnym praktycznym fundamentem dla fachowców zajmujących się fizjoterapią sportową i prewencją urazową. Teoretycznie i praktycznie ukazuje drogę jaką według tej koncepcji musi pokonać zawodnik po urazie w obrębie narządu ruchu, aby w sposób bezpieczny i celowy mógł wrócić do pełnego obciążenia treningowego w danej dyscyplinie sportowej. Daje warsztat do pracy od formy izolowanej, w której celem jest wzmacnianie „tzw. słabych ogniw” do globalnych wzorców ruchowych rozwijających w sposób bezpieczny zdolności motoryczne aż do treningu plajometrycznego.

Opis szkolenia: Szkolenie zawiera tematykę przygotowującą do pracy z wykorzystaniem koncepcji kształtowania motorycznego na bazie treningu funkcjonalnego. Trzy moduły szkolenia odbywają się w weekendy w godz. od 9:00 do 18:00. Zajęcia teoretyczne prezentowane są w formie wykładowej, po której realizowana jest ciekawie rozbudowana i wyczerpująca część praktyczna. Dodatkową jakość wnosi mała grupa szkoleniowa – max. 14 osób.

Prowadzący: mgr Paweł Niewiadomy – pomysłodawca i organizator szkolenia. Pasjonat fizjoterapii sportowej i treningu motorycznego opartego na funkcji ruchowej. Wykładowca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, współpracownik Katowickiej AWF w realizacji studiów podyplomowych z dziedziny Odnowy Biologicznej, Medycyny Sportowej i Treningu Funkcjonalnego. Fizjoterapeuta i Trener z licznymi doświadczeniami w pracy ze sportowcami (m.in. hokeju na trawie, futsalu, piłce nożnej, biathlonie, saneczkarstwie, kolarstwie górskim, motocrossie). Prelegent szkoleń z zakresu treningu funkcjonalnego, diagnostyki i nowoczesnych metod fizjoterapii w leczeniu stawu kolanowego, badania fizjoterapeutycznego układu mięśniowo-szkieletowego oraz ultrasonografii układu mięśniowo-szkieletowego. Współpracownik Polskiego Związku Biathlonu w dziedzinie prewencji urazów sportowych i treningu funkcjonalnego.

Szkolenie obejmuje następującą tematykę:

Moduł I:
Funkcjonalna ocena motoryczna (diagnostyka i ocena deficytów ruchowych) z testami uzupełniającymi.
Aspekty kształtowania centralnej stabilizacji (m.in. nauczanie i egzekwowanie izolowanej aktywacji i pracy w obrębie mięśnia poprzecznego brzucha i mięśnia wielodzielnego). Zastosowanie sonofeedbacku w aktywacji mięśni głębokich brzucha.
Prewencja urazów sportowych bazujących na analizie testów funkcjonalnych.

Moduł II:
Stabilizacja czynnościowa i mobilizacje ruchowe stawów obwodowych (kompleks ramienno-łopatkowy, staw biodrowy, kolanowy i skokowy).
Kształtowanie podstawowych wzorców ruchowych.
Zamknięte i otwarte łańcuchy kinematyczne i ich wykorzystanie w treningu funkcjonalnym.

Moduł III:
Zaawansowane wzorce ruchowe.

Zastosowanie treningu ekscentrycznego i plajometrycznego w treningu funkcjonalnym  z elementami diagnostycznymi.
Anatomiczne taśmy mięśniowe i ich znaczenie we wzorcach ruchowych – ćwiczenia z ciężarem własnego ciała, TRX/TRX RIP, ciężary wolne.
Nowoczesna koncepcja wykorzystania stretchingu w fizjoterapii i sporcie – wzorce lokalne i globalne.

Cena szkolenia przy płatności za każdy moduł osobno to 2400 zł:
I moduł 900 zł
II moduł  800 zł
III moduł  700 zł

Przy płatności z góry cena wynosi 2200 zł (900zł+700zł+600zł)

Płatność całości lub wpłata kwoty modułu skutkuje wpisaniem osoby na listę uczestników. Płatność za kolejne moduły najpóźniej do 14 dni przed ich rozpoczęciem (patrz regulamin u dołu strony).

Cena szkolenia dla studentów studiów licencjackich bądź magisterskich to 2000zł:
I moduł  800 zł
II moduł  700 zł
III moduł  500 zł

Cena szkolenia zawiera: materiał wykładowy w formie skryptu, lunch, przerwy kawowe z przekąskami oraz certyfikat ukończenia szkolenia wręczany po III module.

 

Zgłoszenie udziału: wysłanie zgłoszenia na adres mailowy rehabilita.katowice@gmail.com z podaniem imienia i nazwiska uczestnika, numeru telefonu, nr prawa wykonywania zawodu oraz kierunku ukończonych studiów, w przypadku studenta nazwa uczelni oraz rok studiów.

Dane do przelewu:
Paweł Niewiadomy Centrum Fizjoterapii Rehabilita
40-615 Katowice, Fabryczna 23
nr. konta: 61 1050 1070 1000 0091 1666 2645 ING Bank Śląski
tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika, nazwa szkolenia

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: rehabilita.katowice@gmail.com lub bezpośrednio z dr Katarzyną Szuścik-Niewiadomy – osobą odpowiedzialną za szkolenia w Centrum Rehabilita tel. kontaktowy 695-182-050.

Aktualności znajdziecie również na naszym profilu Facebook https://www.facebook.com/events/1106416366438157

a    r    c    h    i    w    u    m

IV PRAKTYCZNY WARSZTAT DLA FIZJOTERAPEUTÓW
Ultrasonografia układu mięśniowo-szkieletowego dla fizjoterapeutów
– staw kolanowy, sonofeedback mięśni brzucha

ZMIANA TERMINU!!! 17 X 2020  – lista zamknięta

Warsztat usg

Cena warsztatu: 350zł, cena promocyjna obowiązująca do 20 września to 290zł
Zgłoszenie uczestnictwa prosimy wysłać na adres rehabilita.katowice@gmail.com z podaniem imienia i nazwiska, nr telefonu, nr prawa wykonywania zawodu. W odpowiedzi zostaną wysłane informacje organizacyjne i dane do przelewu.

Miejsce: Centrum Fizjoterapii Sportowej i Ortopedycznej Rehabilita w Katowicach, ul. Fabryczna 23.
Obowiązuje wygodny strój sportowy (krótkie spodenki) i obuwie zmienne.

Godzinowy plan warsztatu

9.00-9.15 Przywitanie, omówienie tematyki warsztatu, prezentacja Centrum Fizjoterapii Rehabilita

9.15-10.15 Teoretyczne podstawy ultrasonografii i jej zastosowanie w fizjoterapii

10.15-10.30 Przerwa kawowa

10.30-11.15 Anatomia ultrasonograficzna stawu kolanowego – pokaz praktyczny

11:15 – 12:45 Obrazowanie struktur anatomicznych stawu kolanowego, zapoznanie z aparatem, podstawowe funkcje obrazowania USG – praca w 3 osobowych zespołach

12.45-13.30 Lunch 

13.30-14.15 Dynamiczne badanie USG stawu kolanowego wykorzystywane w fizjoterapii sportowej i ortopedycznej – pokaz praktyczny

14.15-15:45 Trening obrazowania USG stawu kolanowego – praca w 3-osobowych zespołach

15.45-16.15 Przerwa kawowa

16.15-17.00 Sonofeedback mięśni brzucha w treningu stabilizacji centralnej tułowia – pokaz praktyczny

17.00-18.00 Sonofedback w centralnej stabilizacji tułowia – praca w 3-osobowych zespołach

Aktualności znajdziecie również na naszym profilu Facebook https://www.facebook.com/events/534381313865220/

S E R D E C Z  N I E       Z A P R A S Z A M Y

WARSZTAT DLA FIZJOTERAPEUTÓW
Badanie stawu skokowego w fizjoterapii sportowej i ortopedycznej 
26 październik 2019
– lista zamknięta

Cena warsztatu: 150zł, dla studentów 120zł
Zgłoszenie uczestnictwa prosimy wysłać na adres rehabilita.katowice@gmail.com z podaniem imienia i nazwiska, roku studiów w przypadku studenta (oraz skan legitymacji), nr prawa wykonywania zawodu. W odpowiedzi zostaną wysłane informacje organizacyjne i dane do przelewu.

Miejsce: Centrum Fizjoterapii Sportowej i Ortopedycznej Rehabilita w Katowicach, ul. Fabryczna 23
Obowiązuje wygodny strój sportowy i obuwie zmienne

Godzinowy plan warsztatu:

9.00-9.30 Przywitanie, omówienie tematyki warsztatu, prezentacja Centrum Fizjoterapii Rehabilita
9.30-11.00 Anatomia palpacyjna stawu skokowego i stopy – zajęcia praktyczne
11.00-11.30 przerwa kawowa
11.30-14.00   Badanie fizykalne i funkcjonalne stawu skokowego i stopy – zajęcia praktyczne
14.00-14.30 przerwa kawowa
14.30-16.00   Prezentacja fizjoterapeutycznego badania USG stawu skokowego. Badanie dynamiczne z oceną struktur stawowych. Interpretacja badań obrazowych MRI, USG, RTG
16.00-17.00 Panel dyskusyjny 

aktualności na stronie wydarzenia fb https://www.facebook.com/events/2156085654505996/

Z A P R A S Z A M Y

WARSZTAT DLA FIZJOTERAPEUTÓW
Badanie obręczy barkowej w fizjoterapii sportowej i ortopedycznej 
27 kwiecień 2019 – lista zamknięta

Cena warsztatu: 150zł, dla studentów 120zł
Zgłoszenie uczestnictwa prosimy wysłać na adres rehabilita.katowice@gmail.com z podaniem imienia i nazwiska, roku studiów w przypadku studenta (oraz skan legitiymacji), nr prawa wykonywania zawodu. W odpowiedzi zostaną wysłane informacje organizacyjne i dane do przelewu.

Miejsce: Centrum Fizjoterapii Sportowej i Ortopedycznej Rehabilita w Katowicach, ul. Fabryczna 23
Obowiązuje wygodny strój sportowy i obuwie zmienne

Godzinowy plan warsztatu:

9.00-9.30 Przywitanie, omówienie tematyki warsztatu, prezentacja Centrum Fizjoterapii Rehabilita
9.30-11.00 Anatomia palpacyjna stawu kolanowego – zajęcia praktyczne
11.00-11.30 przerwa kawowa
11.30-14.00   Badanie fizykalne i funkcjonalne stawu kolanowego – zajęcia praktyczne
14.00-14.30 przerwa kawowa
14.30-16.00   Prezentacja fizjoterapeutycznego badania USG stawu kolanowego. Badanie dynamiczne z oceną struktur stawowych. Interpretacja badań obrazowych MRI, USG, RTG
16.00-17.00 Panel dyskusyjny 

aktualności na stronie wydarzenia fb https://www.facebook.com/events/2156085654505996/

Z A P R A S Z A M Y

WARSZTAT DLA FIZJOTERAPEUTÓW
Badanie obręczy barkowej w fizjoterapii sportowej i ortopedycznej 
23 marzec 2019 – 
Lista zamknięta

Cena warsztatu: 150zł, dla studentów 120zł
Zgłoszenie uczestnictwa prosimy wysłać na adres rehabilita.katowice@gmail.com z podaniem imienia i nazwiska, roku studiów w przypadku studenta, nr prawa wykonywania zawodu. W odpowiedzi zostaną wysłane informacje organizacyjne i dane do przelewu.

Prowadzący: Paweł Niewiadomy fizjoterapeuta, trener przygotowania motorycznego, wykładowca SUM w Katowicach, właściciel Centrum Fizjoterapii Rehabilita

Miejsce: Centrum Fizjoterapii Sportowej i Ortopedycznej Rehabilita w Katowicach, ul. Fabryczna 23
Obowiązuje wygodny strój sportowy i obuwie zmienne

Godzinowy plan warsztatu:

9.00-9.30 Przywitanie, omówienie tematyki warsztatu, prezentacja Centrum Fizjoterapii Rehabilita
9.30-11.00 Anatomia palpacyjna obręczy barkowej – zajęcia praktyczne
11.00-11.30 przerwa kawowa
11.30-14.00   Badanie fizykalne i funkcjonalne stawu ramiennego oraz kompleksu ramienno-łopatkowego – zajęcia praktyczne
14.00-14.30 przerwa kawowa
14.30-16.00   Prezentacja fizjoterapeutycznego badania USG stawu ramiennego. Badanie dynamiczne z oceną struktur stawowych. Interpretacja badań obrazowych MRI, RTG
16.00-17.00 Panel dyskusyjny 

aktualności na stronie wydarzenia fb https://www.facebook.com/events/256056021939891/

Z A P R A S Z A M Y

 

 

Regulamin szkoleń realizowanych
w Centrum Fizjoterapii Sportowej i Ortopedycznej Rehabilita

Utworzono: 7.01.2019

  1. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje przesłanie drogą elektroniczną na adres mailowy rehabilita.katowice@gmail.com zgłoszenia z podaniem imienia i nazwiska uczestnika, danych kontaktowych, numeru prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty lub kopii dyplomu ukończenia studiów oraz wpłata całości kwoty lub ceny modułu.
  2. Rezygnacja ze szkolenia: w przypadku wysłania pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu drogą elektroniczną nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem kolejnego modułu szkolenia zwrócona zostanie niewykorzystana kwota szkolenia. W przypadku przekroczenia terminu 14 dni przed rozpoczęciem modułu szkolenia zwrócona zostanie kwota pomniejszona o bezzwrotne zaliczki które wynoszą odpowiednio: przy rezygnacji przed pierwszym modułem 450zł, po pierwszym 300zł, po drugim 150zł, a w przypadku płatności za każdy moduł z osobna kwota modułu nie zostaje zwrócona.
  3. W razie niezgłoszenia się wymaganej ilości osób, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu o czym poinformuje niezwłocznie Uczestników w formie elektronicznej. Wpłacone kwoty są wówczas zwracane w całości wszystkim Uczestnikom lub przenoszone na poczet innego terminu w zależności od woli wpłacającego.
  4. W ramach szkolenia Organizator zapewnia w czasie przerw poczęstunek: kanapki, lunch, przerwy kawowe z przekąskami.
  5. Obowiązkowe wyposażenie Uczestnika kursu obejmuje przybory do pisania, zmienne obuwie sportowe z jasną podeszwą, krótkie spodenki, koszulka sportowa, a dla kobiet top sportowy.
  6. Uczestnik Kursu zobowiązuje się przestrzegać wewnętrznego regulamin Centrum Fizjoterapii Sportowej
    i Ortopedycznej Rehabilita, którego treść dostępna jest w placówce oraz na stronie internetowej www.rehabilita.pl
WSPÓŁPRACA
Katowice, ul. Fabryczna 23
rehabilita.katowice@gmail.com
+48 797 101 855
Fizjoterapia
Fizjoterapia
Fizjoterapeutyczne badanie USG
Konsultacja ortopedyczna
Środa
17.00 - 20.00
Poniedziałek
8:00 - 21:00
Wtorek
7:00 - 21:00
Środa
9:00 - 21:00
Czwartek
7:00 - 21:00
Piątek
8:00 - 20:00
Wybrane soboty
8:00 - 16:00
Poniedziałek
17.00 - 20.00
© 2017