SZKOLENIA


Koleżanki i Koledzy fizjoterapeuci i trenerzy!
W imieniu Organizatora serdecznie zapraszamy Was 4 października do Bielska-Białej na ogólnopolską siatkarską konferencję Unlimited Sport Volleyball Edition.
Serdecznie dziękujemy Organizatorom za zaproszenie i polecamy Wam również Udział w tym wydarzeniu.

Więcej informacji znajdziecie na stronie: https://unlimited-sport.eu/

Dla poleconych przez Nas osób Organizator proponuje promocyjną cenę wejściówki (ze 149zł na 99zł). Wszelkie informacje o rejestracji znajdują się na stronie: unlimited-sport.eu/rejestracja-i-regulamin/.
mail kontaktowy: piotr.wozniak@dream-motion.pl

IV PRAKTYCZNY WARSZTAT DLA FIZJOTERAPEUTÓW
Ultrasonografia układu mięśniowo-szkieletowego dla fizjoterapeutów
– staw kolanowy, sonofeedback mięśni brzucha

ZMIANA TERMINU!!! 17 X 2020 – lista otwarta

Warsztat usg

Cena warsztatu: 350zł, cena promocyjna obowiązująca do 20 września to 290zł
Zgłoszenie uczestnictwa prosimy wysłać na adres rehabilita.katowice@gmail.com z podaniem imienia i nazwiska, nr telefonu, nr prawa wykonywania zawodu. W odpowiedzi zostaną wysłane informacje organizacyjne i dane do przelewu.

Miejsce: Centrum Fizjoterapii Sportowej i Ortopedycznej Rehabilita w Katowicach, ul. Fabryczna 23.
Obowiązuje wygodny strój sportowy (krótkie spodenki) i obuwie zmienne.

Godzinowy plan warsztatu

9.00-9.15 Przywitanie, omówienie tematyki warsztatu, prezentacja Centrum Fizjoterapii Rehabilita

9.15-10.15 Teoretyczne podstawy ultrasonografii i jej zastosowanie w fizjoterapii

10.15-10.30 Przerwa kawowa

10.30-11.15 Anatomia ultrasonograficzna stawu kolanowego – pokaz praktyczny

11:15 – 12:45 Obrazowanie struktur anatomicznych stawu kolanowego, zapoznanie z aparatem, podstawowe funkcje obrazowania USG – praca w 3 osobowych zespołach

12.45-13.30 Lunch 

13.30-14.15 Dynamiczne badanie USG stawu kolanowego wykorzystywane w fizjoterapii sportowej i ortopedycznej – pokaz praktyczny

14.15-15:45 Trening obrazowania USG stawu kolanowego – praca w 3-osobowych zespołach

15.45-16.15 Przerwa kawowa

16.15-17.00 Sonofeedback mięśni brzucha w treningu stabilizacji centralnej tułowia – pokaz praktyczny

17.00-18.00 Sonofedback w centralnej stabilizacji tułowia – praca w 3-osobowych zespołach

Aktualności znajdziecie również na naszym profilu Facebook https://www.facebook.com/events/534381313865220/

S E R D E C Z  N I E       Z A P R A S Z A M Y

 

Koncepcja kształtowania motorycznego w treningu funkcjonalnym

NOWA XVI EDYCJAnowe terminy podamy wkrótce

DLA STUDENTÓW SUM: terminy II i III modułu podamy wkrótce

Prowadzący: Paweł Niewiadomy
FIZJOTERAPEUTA, TRENER PRZYGOTOWANIA MOTORYCZNEGO

 Jedyne szkolenie na rynku obejmujące swoją tematyką aż 6 dni (54 godziny)
– Kompleksowe przedstawienie autorskiej koncepcji pracy łączącej diagnostykę deficytów ruchowych, pracę terapeutyczną aż po elementy treningu sportowego 
– szersza tematyka i bogatszy praktyczny warsztat w nowoczesnym
Centrum Fizjoterapii Sportowej i Ortopedycznej REHABILITA

– Dla fizjoterapeuty szkolenie podnosi kwalifikacje związane z diagnostyką funkcjonalną deficytów ruchowych, prewencją urazową, prowadzeniem treningu funkcjonalnego po urazach narządu ruchu, przygotowaniem motorycznym do aktywności sportowej

– Dla trenera to nowe spojrzenie na znaczenie deficytów ruchowych w powstawaniu zmian przeciążeniowych narządu ruchu, jakościowe spojrzenie na kreowanie prawidłowej funkcji ruchowej z uwzględnieniem bezpiecznej progresji ćwiczeń i obciążeń oraz egzekwowanie techniki ćwiczeń, ukazanie partnerskiej współpracy klient-trener-fizjoterapeuta oraz duża dawka teoretycznej wiedzy!   

Serdecznie zapraszamy fizjoterapeutów, trenerów dyscyplin sportowych, trenerów przygotowania motorycznego, studentów fizjoterapii na szkolenie z zakresu kształtowania motorycznego z wykorzystaniem nowoczesnej koncepcji treningu funkcjonalnego.

Charakterystyka: szkolenie skierowane jest przede wszystkim dla fizjoterapeutów, trenerów przygotowania motorycznego, trenerów personalnych i instruktorów dyscyplin sportowych chcących rozwinąć swoją wiedzę w dziedzinie treningu funkcjonalnego. Część merytoryczna obejmuje diagnostykę i analizę deficytów w obrębie układu ruchu oraz podejmowaniu na ich podstawie działań korekcyjnych przywracających właściwy potencjał motoryczny. Szkolenie jest idealnym praktycznym fundamentem dla fachowców zajmujących się fizjoterapią sportową i prewencją urazową. Teoretycznie i praktycznie ukazuje drogę jaką według tej koncepcji musi pokonać zawodnik po urazie w obrębie układu ruchu, aby w sposób bezpieczny i celowy mógł wrócić do pełnego obciążenia treningowego w danej dyscyplinie sportowej. Daje warsztat do pracy od formy izolowanej, w której celem jest wzmacnianie „tzw. słabych ogniw” do globalnych wzorców ruchowych rozwijających w sposób bezpieczny zdolności motoryczne aż do treningu plajometrycznego.

Opis szkolenia: Szkolenie zawiera tematykę przygotowującą do pracy z wykorzystaniem koncepcji kształtowania motorycznego na bazie treningu funkcjonalnego.

NOWA FORMUŁA III modułowego szkolenia (sb i ndz od 9:00 do 18:00) czyli 18 godzin szkoleniowych w każdym module. Zajęcia teoretyczne prezentowane są w formie wykładowej, po której realizowana jest ciekawie rozbudowana i wyczerpująca część praktyczna.

Jakość stanowi mała grupa szkoleniowa – max. 14 osób

Szkolenie obejmuje następującą tematykę:

Moduł I:
Funkcjonalna ocena motoryczna (diagnostyka i ocena deficytów ruchowych) z testami uzupełniającymi.
Aspekty kształtowania centralnej stabilizacji (nauczanie i egzekwowanie pracy nad mięśniem poprzecznym brzucha i mięśniem wielodzielnym). Zastosowanie sonofeedbacku w aktywacji mięśni głębokich brzucha.
Prewencja urazów sportowych bazujących na analizie testów funkcjonalnych.

Moduł II:
Stabilizacja czynnościowa i mobilizacja ruchowa stawów obwodowych (kompleks ramienno-łopatkowy, staw biodrowy, kolanowy i skokowy).
Kształtowanie podstawowych wzorców ruchowych.
Zamknięte i otwarte łańcuchy kinematyczne i ich wykorzystanie w treningu funkcjonalnym.

Moduł III:
Zaawansowane wzorce ruchowe.

Zastosowanie treningu ekscentrycznego i plajometrycznego w treningu funkcjonalnym  z elementami diagnostycznymi.
Anatomiczne taśmy mięśniowe i ich znaczenie we wzorcach ruchowych – ćwiczenia z ciężarem własnego ciała, TRX/TRX RIP, ciężary wolne.
Nowoczesna koncepcja wykorzystania stretchingu w fizjoterapii i sporcie – wzorce lokalne i globalne.

Cena szkolenia to 2400 zł:
I moduł 900 zł
II moduł  800 zł
III moduł  700 zł

Przy płatności z góry cena wynosi 2200 zł

Płatność całości lub wpłata kwoty modułu skutkuje wpisaniem osoby na listę uczestników. Płatność za kolejne moduły najpóźniej do 14 dni przed ich rozpoczęciem (patrz regulamin u dołu strony).

UWAGA! Istnieje możliwość otrzymania rabatu 15-20% za polecenie znajomemu (patrz regulamin u dołu strony) 🙂

*Cena szkolenia dla studentów studiów licencjackich bądź magisterskich to 2000zł:
I moduł  800 zł
II moduł  700 zł
III moduł  500 zł

Cena szkolenia zawiera: materiał wykładowy w formie skryptu, lunch, przerwy kawowe z przekąską oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Prowadzący: mgr Paweł Niewiadomy – pomysłodawca i organizator szkolenia. Pasjonat fizjoterapii sportowej i treningu motorycznego opartego na funkcji ruchowej. Wykładowca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, współpracownik Katowickiej AWF w realizacji studiów podyplomowych z dziedziny Odnowy Biologicznej, Medycyny Sportowej i Treningu Funkcjonalnego. Fizjoterapeuta i Trener z licznymi doświadczeniami w pracy ze sportowcami (m.in. hokeju na trawie, futsalu, piłce nożnej, biathlonie, saneczkarstwie, kolarstwie górskim, motocrossie). Prelegent szkoleń z zakresu treningu funkcjonalnego oraz diagnostyki i nowoczesnych metod fizjoterapii w leczeniu stawu kolanowego. Współpracownik Polskiego Związku Biathlonu w dziedzinie prewencji urazów sportowych i treningu funkcjonalnego.

Zgłoszenie udziału: wysłanie zgłoszenia na adres mailowy rehabilita.katowice@gmail.com z podaniem imienia i nazwiska uczestnika, telefonu, roku studiów w przypadku studenta, nr prawa wykonywania zawodu oraz kierunku ukończonych studiów. 

Dane do przelewu:
Paweł Niewiadomy Centrum Fizjoterapii Rehabilita
40-615 Katowice, Fabryczna 23
nr. konta: 61 1050 1070 1000 0091 1666 2645 ING Bank Śląski
tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika, nazwa szkolenia

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: rehabilita.katowice@gmail.com lub bezpośrednio z dr Katarzyną Szuścik-Niewiadomy – osobą odpowiedzialną za szkolenia w Centrum Rehabilita tel. kontaktowy 695-182-050.

Aktualności znajdziecie również na naszym profilu Facebook  https://www.facebook.com/events/450855428968785/

WARSZTAT DLA FIZJOTERAPEUTÓW
Badanie stawu skokowego w fizjoterapii sportowej i ortopedycznej 
26 październik 2019
– lista zamknięta

Cena warsztatu: 150zł, dla studentów 120zł
Zgłoszenie uczestnictwa prosimy wysłać na adres rehabilita.katowice@gmail.com z podaniem imienia i nazwiska, roku studiów w przypadku studenta (oraz skan legitymacji), nr prawa wykonywania zawodu. W odpowiedzi zostaną wysłane informacje organizacyjne i dane do przelewu.

Miejsce: Centrum Fizjoterapii Sportowej i Ortopedycznej Rehabilita w Katowicach, ul. Fabryczna 23
Obowiązuje wygodny strój sportowy i obuwie zmienne

Godzinowy plan warsztatu:

9.00-9.30 Przywitanie, omówienie tematyki warsztatu, prezentacja Centrum Fizjoterapii Rehabilita
9.30-11.00 Anatomia palpacyjna stawu skokowego i stopy – zajęcia praktyczne
11.00-11.30 przerwa kawowa
11.30-14.00   Badanie fizykalne i funkcjonalne stawu skokowego i stopy – zajęcia praktyczne
14.00-14.30 przerwa kawowa
14.30-16.00   Prezentacja fizjoterapeutycznego badania USG stawu skokowego. Badanie dynamiczne z oceną struktur stawowych. Interpretacja badań obrazowych MRI, USG, RTG
16.00-17.00 Panel dyskusyjny 

aktualności na stronie wydarzenia fb https://www.facebook.com/events/2156085654505996/

Z A P R A S Z A M Y

WARSZTAT DLA FIZJOTERAPEUTÓW
Badanie obręczy barkowej w fizjoterapii sportowej i ortopedycznej 
27 kwiecień 2019 – lista zamknięta

Cena warsztatu: 150zł, dla studentów 120zł
Zgłoszenie uczestnictwa prosimy wysłać na adres rehabilita.katowice@gmail.com z podaniem imienia i nazwiska, roku studiów w przypadku studenta (oraz skan legitiymacji), nr prawa wykonywania zawodu. W odpowiedzi zostaną wysłane informacje organizacyjne i dane do przelewu.

Miejsce: Centrum Fizjoterapii Sportowej i Ortopedycznej Rehabilita w Katowicach, ul. Fabryczna 23
Obowiązuje wygodny strój sportowy i obuwie zmienne

Godzinowy plan warsztatu:

9.00-9.30 Przywitanie, omówienie tematyki warsztatu, prezentacja Centrum Fizjoterapii Rehabilita
9.30-11.00 Anatomia palpacyjna stawu kolanowego – zajęcia praktyczne
11.00-11.30 przerwa kawowa
11.30-14.00   Badanie fizykalne i funkcjonalne stawu kolanowego – zajęcia praktyczne
14.00-14.30 przerwa kawowa
14.30-16.00   Prezentacja fizjoterapeutycznego badania USG stawu kolanowego. Badanie dynamiczne z oceną struktur stawowych. Interpretacja badań obrazowych MRI, USG, RTG
16.00-17.00 Panel dyskusyjny 

aktualności na stronie wydarzenia fb https://www.facebook.com/events/2156085654505996/

Z A P R A S Z A M Y

WARSZTAT DLA FIZJOTERAPEUTÓW
Badanie obręczy barkowej w fizjoterapii sportowej i ortopedycznej 
23 marzec 2019 – 
Lista zamknięta

Cena warsztatu: 150zł, dla studentów 120zł
Zgłoszenie uczestnictwa prosimy wysłać na adres rehabilita.katowice@gmail.com z podaniem imienia i nazwiska, roku studiów w przypadku studenta, nr prawa wykonywania zawodu. W odpowiedzi zostaną wysłane informacje organizacyjne i dane do przelewu.

Prowadzący: Paweł Niewiadomy fizjoterapeuta, trener przygotowania motorycznego, wykładowca SUM w Katowicach, właściciel Centrum Fizjoterapii Rehabilita

Miejsce: Centrum Fizjoterapii Sportowej i Ortopedycznej Rehabilita w Katowicach, ul. Fabryczna 23
Obowiązuje wygodny strój sportowy i obuwie zmienne

Godzinowy plan warsztatu:

9.00-9.30 Przywitanie, omówienie tematyki warsztatu, prezentacja Centrum Fizjoterapii Rehabilita
9.30-11.00 Anatomia palpacyjna obręczy barkowej – zajęcia praktyczne
11.00-11.30 przerwa kawowa
11.30-14.00   Badanie fizykalne i funkcjonalne stawu ramiennego oraz kompleksu ramienno-łopatkowego – zajęcia praktyczne
14.00-14.30 przerwa kawowa
14.30-16.00   Prezentacja fizjoterapeutycznego badania USG stawu ramiennego. Badanie dynamiczne z oceną struktur stawowych. Interpretacja badań obrazowych MRI, RTG
16.00-17.00 Panel dyskusyjny 

aktualności na stronie wydarzenia fb https://www.facebook.com/events/256056021939891/

Z A P R A S Z A M Y

 

 

Regulamin szkoleń realizowanych
w Centrum Fizjoterapii Sportowej i Ortopedycznej Rehabilita

Utworzono: 7.01.2019

 1. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje przesłanie drogą elektroniczną na adres mailowy rehabilita.katowice@gmail.com zgłoszenia z podaniem imienia i nazwiska uczestnika, danych kontaktowych, numeru prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty lub kopii dyplomu ukończenia studiów oraz wpłata całości kwoty lub ceny modułu.
 2. Rezygnacja ze szkolenia:
  1.  dla osób wpłacających całość szkolenia w przypadku wysłania pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu drogą elektroniczną nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem kolejnego modułu szkolenia zwrócona zostanie kwota pomniejszona o bezzwrotną zaliczkę za kolejne moduły szkolenia wynoszącą: przy rezygnacji przed pierwszym modułem 450zł, po pierwszym 300zł, po drugim 150zł. W przypadku przekroczenia terminu 14 dni przed rozpoczęciem modułu szkolenia zwrócona zostanie kwota pomniejszona o bezzwrotne zaliczki za moduły oraz połowę ceny tego modułu.
  2. dla osób wpłacających cenę modułu w przypadku wysłania pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu drogą elektroniczną nie później niż 14 dni przed jego rozpoczęciem zwrócona zostanie kwota pomniejszona o bezzwrotną zaliczkę za moduł w wysokości 150zł. W przypadku przekroczenia terminu 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia zwrócona zostanie połowa kwoty za moduł.
 3. W razie niezgłoszenia się wymaganej ilości osób, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu o czym poinformuje niezwłocznie Uczestników w formie elektronicznej. Wpłacone kwoty są wówczas zwracane w całości wszystkim Uczestnikom lub przenoszone na poczet innego terminu w zależności od woli wpłacającego.
 4. W ramach szkolenia Organizator zapewnia w czasie przerw poczęstunek: kanapki, lunch, przerwy kawowe z przekąskami.
 5. Obowiązkowe wyposażenie Uczestnika kursu obejmuje przybory do pisania, zmienne obuwie sportowe z jasną podeszwą, krótkie spodenki, koszulka sportowa, a dla kobiet top sportowy.
 6. Uczestnik Kursu zobowiązuje się przestrzegać wewnętrznego regulamin Centrum Fizjoterapii Sportowej
  i Ortopedycznej Rehabilita, którego treść dostępna jest w placówce oraz na stronie internetowej www.rehabilita.pl

Jak działa promocja rabatu dla szkolenia
KONCEPCJA KSZTAŁTOWANIA MOTORYCZNEGO W TRENINGU FUNKCJONALNYM w trzech punktach:

 1. Udostępnij wiadomość o naszym szkoleniu na portalach społecznościowych, w gronie swoich znajomych, współpracowników.
 2. Poinformuj znajomego, aby wysyłając zgłoszenie na nasz adres mailowy dodał informację „SZKOLENIE ZOSTAŁO MI POLECONE PRZEZ JANA NOWAKA”
 3. W chwili potwierdzenia terminu szkolenia oraz listy uczestników (ma to miejsce około tygodnia przed rozpoczęciem szkolenia) naliczymy ci rabat w wysokości 15% za polecenie jednemu znajomemu lub 20% za polecenie dwóm znajomym oraz dokonamy zwrotu płatności na Twoje konto.
WSPÓŁPRACA
Katowice, ul. Fabryczna 23
rehabilita.katowice@gmail.com
+48 797 101 855
Fizjoterapia
Fizjoterapia
Fizjoterapeutyczne badanie USG
Konsultacja ortopedyczna
Środa
17.00 - 20.00
Poniedziałek
8:00 - 21:00
Wtorek
7:00 - 21:00
Środa
9:00 - 21:00
Czwartek
7:00 - 21:00
Piątek
8:00 - 20:00
Wybrane soboty
8:00 - 16:00
Poniedziałek
17.00 - 20.00
© 2017