SZKOLENIA


 1. Koncepcja kształtowania motorycznego w treningu funkcjonalnym II i III moduł dla studentów SUM – 28-29 wrzesień oraz 12-13 październik 2019 – termin potwierdzony
  Prowadzący: mgr Paweł Niewiadomy FIZJOTERAPEUTA, TRENER PRZYGOTOWANIA MOTORYCZNEGO
 2. Koncepcja kształtowania motorycznego w treningu funkcjonalnym – Zmiana terminów – nowa XIV edycja – terminy ogłosimy w październiku 
  Prowadzący: mgr Paweł Niewiadomy FIZJOTERAPEUTA, TRENER PRZYGOTOWANIA MOTORYCZNEGO
 3. Warsztat dla fizjoterapeutów – Badanie dysfunkcji stawu skokowego w fizjoterapii sportowej i ortopedycznej – 26 październik 2019 – zapisy uruchamiamy od 1 października – lista otwarta
  Prowadzący: mgr Paweł Niewiadomy FIZJOTERAPEUTA, TRENER PRZYGOTOWANIA MOTORYCZNEGO
 4. Warsztat dla fizjoterapeutów – Badanie dysfunkcji stawu kolanowego w fizjoterapii sportowej i ortopedycznej – 27 kwiecień 2019 – lista zamknięta
 5. Warsztat dla fizjoterapeutów – Badanie obręczy barkowej w fizjoterapii sportowej i ortopedycznej – 23 marzec 2019 – lista zamknięta
 6. Warsztat dla studentów fizjoterapeutów – Masaż tkanek głębokich w dysfunkcjach obręczy barkowej – 28 kwiecień 2019  lista zamknięta

 

WARSZTAT DLA FIZJOTERAPEUTÓW
Badanie stawu skokowego w fizjoterapii sportowej i ortopedycznej 
26 październik 2019
– lista otwarta

Cena warsztatu: 150zł, dla studentów 120zł
Zgłoszenie uczestnictwa prosimy wysłać na adres rehabilita.katowice@gmail.com z podaniem imienia i nazwiska, roku studiów w przypadku studenta (oraz skan legitymacji), nr prawa wykonywania zawodu. W odpowiedzi zostaną wysłane informacje organizacyjne i dane do przelewu.

Miejsce: Centrum Fizjoterapii Sportowej i Ortopedycznej Rehabilita w Katowicach, ul. Fabryczna 23
Obowiązuje wygodny strój sportowy i obuwie zmienne

Godzinowy plan warsztatu:

9.00-9.30 Przywitanie, omówienie tematyki warsztatu, prezentacja Centrum Fizjoterapii Rehabilita
9.30-11.00 Anatomia palpacyjna stawu skokowego i stopy – zajęcia praktyczne
11.00-11.30 przerwa kawowa
11.30-14.00   Badanie fizykalne i funkcjonalne stawu skokowego i stopy – zajęcia praktyczne
14.00-14.30 przerwa kawowa
14.30-16.00   Prezentacja fizjoterapeutycznego badania USG stawu skokowego. Badanie dynamiczne z oceną struktur stawowych. Interpretacja badań obrazowych MRI, USG, RTG
16.00-17.00 Panel dyskusyjny 

aktualności na stronie wydarzenia fb https://www.facebook.com/events/2156085654505996/

Z A P R A S Z A M Y

WARSZTAT DLA FIZJOTERAPEUTÓW
Badanie obręczy barkowej w fizjoterapii sportowej i ortopedycznej 
27 kwiecień 2019

Cena warsztatu: 150zł, dla studentów 120zł
Zgłoszenie uczestnictwa prosimy wysłać na adres rehabilita.katowice@gmail.com z podaniem imienia i nazwiska, roku studiów w przypadku studenta (oraz skan legitiymacji), nr prawa wykonywania zawodu. W odpowiedzi zostaną wysłane informacje organizacyjne i dane do przelewu.

Miejsce: Centrum Fizjoterapii Sportowej i Ortopedycznej Rehabilita w Katowicach, ul. Fabryczna 23
Obowiązuje wygodny strój sportowy i obuwie zmienne

Godzinowy plan warsztatu:

9.00-9.30 Przywitanie, omówienie tematyki warsztatu, prezentacja Centrum Fizjoterapii Rehabilita
9.30-11.00 Anatomia palpacyjna stawu kolanowego – zajęcia praktyczne
11.00-11.30 przerwa kawowa
11.30-14.00   Badanie fizykalne i funkcjonalne stawu kolanowego – zajęcia praktyczne
14.00-14.30 przerwa kawowa
14.30-16.00   Prezentacja fizjoterapeutycznego badania USG stawu kolanowego. Badanie dynamiczne z oceną struktur stawowych. Interpretacja badań obrazowych MRI, USG, RTG
16.00-17.00 Panel dyskusyjny 

aktualności na stronie wydarzenia fb https://www.facebook.com/events/2156085654505996/

Z A P R A S Z A M Y

WARSZTAT DLA FIZJOTERAPEUTÓW
Badanie obręczy barkowej w fizjoterapii sportowej i ortopedycznej 
23 marzec 2019

Lista zamknięta

Cena warsztatu: 150zł, dla studentów 120zł
Zgłoszenie uczestnictwa prosimy wysłać na adres rehabilita.katowice@gmail.com z podaniem imienia i nazwiska, roku studiów w przypadku studenta, nr prawa wykonywania zawodu. W odpowiedzi zostaną wysłane informacje organizacyjne i dane do przelewu.

Prowadzący: Paweł Niewiadomy fizjoterapeuta, trener przygotowania motorycznego, wykładowca SUM w Katowicach, właściciel Centrum Fizjoterapii Rehabilita

Miejsce: Centrum Fizjoterapii Sportowej i Ortopedycznej Rehabilita w Katowicach, ul. Fabryczna 23
Obowiązuje wygodny strój sportowy i obuwie zmienne

Godzinowy plan warsztatu:

9.00-9.30 Przywitanie, omówienie tematyki warsztatu, prezentacja Centrum Fizjoterapii Rehabilita
9.30-11.00 Anatomia palpacyjna obręczy barkowej – zajęcia praktyczne
11.00-11.30 przerwa kawowa
11.30-14.00   Badanie fizykalne i funkcjonalne stawu ramiennego oraz kompleksu ramienno-łopatkowego – zajęcia praktyczne
14.00-14.30 przerwa kawowa
14.30-16.00   Prezentacja fizjoterapeutycznego badania USG stawu ramiennego. Badanie dynamiczne z oceną struktur stawowych. Interpretacja badań obrazowych MRI, RTG
16.00-17.00 Panel dyskusyjny 

aktualności na stronie wydarzenia fb https://www.facebook.com/events/256056021939891/

Z A P R A S Z A M Y

WARSZTAT DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII

Masaż tkanek głębokich w dysfunkcjach obręczy barkowej

28 kwiecień 2019 – lista otwarta

Jest to kolejne wydarzenie współorganizowane przez Centrum Fizjoterapii Sportowej i Ortopedycznej Rehabilita.

Zapraszamy studentów fizjoterapii na bezpłatny warsztat organizowany na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Szkolenie jest skierowane głównie do studentów, którzy chcą dopiero rozpocząć swoją przygodę z metodą jaką jest Masaż Tkanek Głębokich.

Tematem spotkania będzie zastosowanie masażu tkanek głębokich w problematyce dysfunkcji obręczy barkowej. Warsztaty poprowadzi Łukasz Czubaszewski fizjoterapeuta i osteopata, doskonały doświadczony wykładowca masażu tkanek głębokich z Poznania. Łukasz jest instruktorem i propagatorem metody, prowadzi szkolenia z MTG w Polsce i innych krajach europejskich.

Udział w warsztacie wymaga rejestracji – wysłania zgłoszenia na maila rehabilita.katowice@gmail.com oraz potwierdzenie uczestnictwa na stronie wydarzenia Fb – Limit miejsc to 30 osób.

Wykład otwarty, nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Adres: Centrum Dydaktyczne Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM Katowice, ul. Medyków 12C (sala wykładowa 112 oraz sala ćwiczeń 107).

Aktualności na stronie wydarzenia Fb: https://www.facebook.com/events/964337480439510

Serdecznie zapraszamy!

Koncepcja kształtowania motorycznego w treningu funkcjonalnym

Prowadzący: Paweł Niewiadomy
FIZJOTERAPEUTA, TRENER PRZYGOTOWANIA MOTORYCZNEGO

Jedyne szkolenie na rynku obejmujące swoją tematyką aż 6 dni (54 godziny)
– Kompleksowe przedstawienie autorskiej koncepcji pracy łączącej diagnostykę deficytów ruchowych, pracę terapeutyczną aż po elementy treningu sportowego 
– szersza tematyka i bogatszy praktyczny warsztat w nowoczesnym
Centrum Fizjoterapii Sportowej i Ortopedycznej REHABILITA

Dla fizjoterapeuty szkolenie podnosi kwalifikacje związane z diagnostyką funkcjonalną deficytów ruchowych, prewencją urazową, prowadzeniem treningu funkcjonalnego po urazach narządu ruchu, przygotowaniem motorycznym do aktywności sportowej

Dla trenera to nowe spojrzenie na znaczenie deficytów ruchowych w powstawaniu zmian przeciążeniowych narządu ruchu, jakościowe spojrzenie na kreowanie prawidłowej funkcji ruchowej z uwzględnieniem bezpiecznej progresji ćwiczeń i obciążeń oraz egzekwowanie techniki ćwiczeń, ukazanie partnerskiej współpracy klient-trener-fizjoterapeuta oraz duża dawka teoretycznej wiedzy!   

Serdecznie zapraszamy fizjoterapeutów, trenerów dyscyplin sportowych, trenerów przygotowania motorycznego, studentów fizjoterapii na szkolenie z zakresu kształtowania motorycznego z wykorzystaniem nowoczesnej koncepcji treningu funkcjonalnego.

Charakterystyka: szkolenie skierowane jest przede wszystkim dla fizjoterapeutów, trenerów przygotowania motorycznego, trenerów personalnych i instruktorów dyscyplin sportowych chcących rozwinąć swoją wiedzę w dziedzinie treningu funkcjonalnego. Część merytoryczna obejmuje diagnostykę i analizę deficytów w obrębie układu ruchu oraz podejmowaniu na ich podstawie działań korekcyjnych przywracających właściwy potencjał motoryczny. Szkolenie jest idealnym praktycznym fundamentem dla fachowców zajmujących się fizjoterapią sportową i prewencją urazową. Teoretycznie i praktycznie ukazuje drogę jaką według tej koncepcji musi pokonać zawodnik po urazie w obrębie układu ruchu, aby w sposób bezpieczny i celowy mógł wrócić do pełnego obciążenia treningowego w danej dyscyplinie sportowej. Daje warsztat do pracy od formy izolowanej, w której celem jest wzmacnianie „tzw. słabych ogniw” do globalnych wzorców ruchowych rozwijających w sposób bezpieczny zdolności motoryczne aż do treningu plajometrycznego.

Opis szkolenia: Szkolenie zawiera tematykę przygotowującą do pracy z wykorzystaniem koncepcji kształtowania motorycznego na bazie treningu funkcjonalnego.

NOWA FORMUŁA III modułowego szkolenia (sb i ndz od 9:00 do 18:00) czyli 18 godzin szkoleniowych w każdym module. Zajęcia teoretyczne prezentowane są w formie wykładowej, po której realizowana jest ciekawie rozbudowana i wyczerpująca część praktyczna.

Jakość stanowi mała grupa szkoleniowa – max. 14 osób

Szkolenie obejmuje następującą tematykę:

Moduł I:
Funkcjonalna ocena motoryczna (diagnostyka i ocena deficytów ruchowych) z testami uzupełniającymi.
Aspekty kształtowania centralnej stabilizacji (nauczanie i egzekwowanie pracy nad mięśniem poprzecznym brzucha i mięśniem wielodzielnym). Zastosowanie sonofeedbacku w aktywacji mięśni głębokich brzucha.
Prewencja urazów sportowych bazujących na analizie testów funkcjonalnych.

Moduł II:
Stabilizacja czynnościowa i mobilizacja ruchowa stawów obwodowych (kompleks ramienno-łopatkowy, staw biodrowy, kolanowy i skokowy).
Kształtowanie podstawowych wzorców ruchowych.
Zamknięte i otwarte łańcuchy kinematyczne i ich wykorzystanie w treningu funkcjonalnym.

Moduł III:
Zaawansowane wzorce ruchowe.

Zastosowanie treningu ekscentrycznego i plajometrycznego w treningu funkcjonalnym  z elementami diagnostycznymi.
Anatomiczne taśmy mięśniowe i ich znaczenie we wzorcach ruchowych – ćwiczenia z ciężarem własnego ciała, TRX/TRX RIP, ciężary wolne.
Nowoczesna koncepcja wykorzystania stretchingu w fizjoterapii i sporcie – wzorce lokalne i globalne.

Cena szkolenia to 2400 zł:
I moduł 900 zł
II moduł  800 zł
III moduł  700 zł

Przy płatności z góry cena wynosi 2200 zł

Płatność całości lub wpłata kwoty modułu skutkuje wpisaniem osoby na listę uczestników. Płatność za kolejne moduły najpóźniej do 14 dni przed ich rozpoczęciem (patrz regulamin u dołu strony).

*Cena szkolenia dla studentów studiów licencjackich bądź magisterskich to 2000zł:
I moduł  800 zł
II moduł  700 zł
III moduł  500 zł

 

Cena szkolenia zawiera: materiał wykładowy w formie skryptu, lunch, przerwy kawowe z przekąską oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Prowadzący: mgr Paweł Niewiadomy – pomysłodawca i organizator szkolenia. Pasjonat fizjoterapii sportowej i treningu motorycznego opartego na funkcji ruchowej. Wykładowca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, współpracownik Katowickiej AWF w realizacji studiów podyplomowych z dziedziny Odnowy Biologicznej, Medycyny Sportowej i Treningu Funkcjonalnego. Fizjoterapeuta i Trener z licznymi doświadczeniami w pracy ze sportowcami (m.in. hokeju na trawie, futsalu, piłce nożnej, biathlonie, saneczkarstwie, kolarstwie górskim, motocrossie). Prelegent szkoleń z zakresu treningu funkcjonalnego oraz diagnostyki i nowoczesnych metod fizjoterapii w leczeniu stawu kolanowego. Współpracownik Polskiego Związku Biathlonu w dziedzinie prewencji urazów sportowych i treningu funkcjonalnego.

 

Zgłoszenie udziału: wysłanie zgłoszenia na adres mailowy rehabilita.katowice@gmail.com z podaniem imienia i nazwiska uczestnika, telefonu, roku studiów w przypadku studenta, nr prawa wykonywania zawodu oraz kierunku ukończonych studiów. 

Terminy szkolenia:

 • XIV Edycja moduł I:  termin zostanie ogłoszony w październiku
 • Edycja dla studentów SUM V rok moduł II – 10-12 maj 2019 – lista zamknięta
 • Edycja dla studentów SUM moduł II: 28-29 wrzesień 2019, moduł III: 12-13 październik 2019 – lista otwarta

Dane do przelewu:
Paweł Niewiadomy Centrum Fizjoterapii Rehabilita
40-615 Katowice, Fabryczna 23
nr. konta: 61 1050 1070 1000 0091 1666 2645 ING Bank Śląski
tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika, nazwa szkolenia

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: rehabilita.katowice@gmail.com lub bezpośrednio z dr Katarzyną Szuścik-Niewiadomy – osobą odpowiedzialną za szkolenia w Centrum Rehabilita tel. kontaktowy 695-182-050.

 

Regulamin szkoleń realizowanych
w Centrum Fizjoterapii Sportowej i Ortopedycznej Rehabilita

Utworzono: 7.01.2019

 1. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje przesłanie drogą elektroniczną na adres mailowy rehabilita.katowice@gmail.com zgłoszenia z podaniem imienia i nazwiska uczestnika, danych kontaktowych, kopii dyplomu ukończenia studiów oraz wpłata całości kwoty lub ceny modułu.
 2. Rezygnacja ze szkolenia:
  1.  dla osób wpłacających całość szkolenia w przypadku wysłania pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu drogą elektroniczną nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem kolejnego modułu szkolenia zwrócona zostanie kwota pomniejszona o bezzwrotną zaliczkę za kolejne moduły szkolenia wynoszącą: przy rezygnacji przed pierwszym modułem 450zł, po pierwszym 300zł, po drugim 150zł. W przypadku przekroczenia terminu 14 dni przed rozpoczęciem modułu szkolenia zwrócona zostanie kwota pomniejszona o bezzwrotne zaliczki za moduły oraz połowę ceny tego modułu.
  2. dla osób wpłacających cenę modułu w przypadku wysłania pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu drogą elektroniczną nie później niż 14 dni przed jego rozpoczęciem zwrócona zostanie kwota pomniejszona o bezzwrotną zaliczkę za moduł w wysokości 150zł. W przypadku przekroczenia terminu 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia zwrócona zostanie połowa kwoty za moduł.
 3. W razie niezgłoszenia się wymaganej ilości osób, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu o czym poinformuje niezwłocznie Uczestników w formie elektronicznej. Wpłacone kwoty są wówczas zwracane w całości wszystkim Uczestnikom lub przenoszone na poczet innego terminu w zależności od woli wpłacającego.
 4. W ramach szkolenia Organizator zapewnia w czasie przerw poczęstunek: kanapki, lunch, przerwy kawowe z przekąskami.
 5. Obowiązkowe wyposażenie Uczestnika kursu obejmuje przybory do pisania, zmienne obuwie sportowe z jasną podeszwą, krótkie spodenki, koszulka sportowa, a dla kobiet top sportowy.
 6. Uczestnik Kursu zobowiązuje się przestrzegać wewnętrznego regulamin Centrum Fizjoterapii Sportowej
  i Ortopedycznej Rehabilita, którego treść dostępna jest w placówce oraz na stronie internetowej www.rehabilita.pl
WSPÓŁPRACA
Katowice, ul. Fabryczna 23
rehabilita.katowice@gmail.com
+48 797 101 855
Fizjoterapia
Fizjoterapia
Fizjoterapeutyczne badanie USG
Konsultacja ortopedyczna
Środa
17.00 - 20.00
Poniedziałek
12:00 - 20:00
Wtorek
12:00 - 20:00
Środa
8:00 - 20:00
Czwartek
12:00 - 20:00
Piątek
9:00 - 18:00
Poniedziałek
17.00 - 20.00
© 2017