Działalność naukowa

dr n. o zdrowiu Katarzyna Szuścik-Niewiadomy

Miejsce pracy:
Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu
Katedra Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Stanowisko: asystent badawczo-dydaktyczny

Adres: ul. Medyków 8, 40-752 Katowice
e-mail: kszuscik@sum.edu.pl

dr n. o zdrowiu Paweł Niewiadomy

Miejsce pracy:
Zakład Balneoklimatologii i Odnowy Biologicznej
Katedra Fizjoterapii
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Stanowisko: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Adres: ul. Medyków 12, 40-752 Katowice
e-mail: pniewiadomy@sum.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym dorobkiem naukowym.
Część artykułów jest dostępnych bezpłatnie, co bardzo ułatwia popularyzację nauki. Do nich zamieściliśmy linki.

Autorzy: Paweł Niewiadomy, Katarzyna Szuścik-Niewiadomy, Michał Kochan, Natalia Kędra,  Michał Kuszewski
Tytuł czasopisma oraz rok wydania: Muscles, Ligaments and Tendons Journal, 2022
Tytuł artykułu: Gender differences in ultrasound imaging of lateral abdominal muscle thickness and trunk mobility.
Link do tekstu: http://www.mltj.online/wp-content/uploads/2022/08/Niewiadomy.pdf
oryginalny artykuł naukowy

* * *

Autorzy: Mateusz Pawlukiewicz, Michał Kochan, Paweł Niewiadomy, Katarzyna Szuścik-Niewiadomy, Jakub Taradaj, Piotr Król, Michał Kuszewski
Tytuł czasopisma oraz rok wydania: Journal of Clinical Medicine, 2022
Tytuł artykułu: Fascial manipulation method is effective in the treatment of myofascial pain, but the treatment protocol matters: a randomised control trial – preliminary report.
Link do tekstu: https://www.mdpi.com/2077-0383/11/15/4546
oryginalny artykuł naukowy

* * *

Autorzy: Paweł Niewiadomy, Katarzyna Szuścik-Niewiadomy, Michał Kochan, Michał Kuszewski
Tytuł czasopisma oraz rok wydania: Muscles, Ligaments and Tendons Journal, 2021
Tytuł artykułu: The relationship between active and passive flexibility of the knee flexors.
Link do tekstu: http://www.mltj.online/wp-content/uploads/2021/05/Niewiadomy.pdf
oryginalny artykuł naukowy

* * *

Autorzy: Paweł Niewiadomy, Katarzyna Szuścik-Niewiadomy, Michał Kuszewski, Agnieszka Kurpas, Michał Kochan
Tytuł czasopisma oraz rok wydania: The Journal of Bodywork and Movement Therapies, 2021
Tytuł artykułu: The influence of rotational movement exercise on the abdominal muscle thickness and trunk mobility – randomized control trial.
Link do tekstu: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1360859221001091?dgcid=coauthor
oryginalny artykuł naukowy

* * *

Autorzy: Katarzyna Szuścik-Niewiadomy, Ryszard Plinta, Paweł Niewiadomy, Andrzej Knapik
Tytuł czasopisma oraz rok wydania: Ginekologia Polska, 2021 vol. 92
Tytuł artykułu: Past physical activity and its influence on female functioning during perimenopause
Link do tekstu: https://journals.viamedica.pl/ginekologia_polska/article/view/GP.a2021.0028?fbclid=IwAR3ovmgu3HYJmecsQBilao03CafUhct7Mat6VTI1ZLt2GuosJz-tshf9XkI
oryginalny artykuł naukowy

* * *

Autorzy: Paweł Niewiadomy, Katarzyna Szuścik-Niewiadomy, Michał Kuszewski
Tytuł czasopisma oraz rok wydania: Rehabilitacja w praktyce, 4/2020, 2020.
Tytuł artykułu: Trening korekcyjny dla osób pracujących w pozycji siedzącej – część I.
Link do tekstu: https://rehabilitacja.elamed.pl/uploads/rwp/articles/52508/str-59-69.pdf
artykuł przeglądowy

* * *

Autorzy: Paweł Niewiadomy, Katarzyna Szuścik-Niewiadomy, Michał Kuszewski
Tytuł czasopisma oraz rok wydania: Rehabilitacja w praktyce, 5/2020, 2020.
Tytuł artykułu: Trening korekcyjny dla osób pracujących w pozycji siedzącej – część II.
Link do tekstu: https://rehabilitacja.elamed.pl/uploads/rwp/articles/52920/str-56-63.pdf
artykuł przeglądowy

* * *

Autorzy: Paweł Niewiadomy, Katarzyna Szuścik-Niewiadomy, Michał Kuszewski, Michał Kochan, Mateusz Pawlukiewicz, Mateusz Rychlik, Klaudia Piątkowska
Tytuł czasopisma oraz rok wydania: The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 2020.

Tytuł artykułu: Assesment of the influence of global and local exercises on core stabilisation mechanisms: randomised control trial.
Link do abstraktu: https://www.minervamedica.it/en/journals/sports-med-physical-fitness/article.php?cod=R40Y9999N00A20072304
oryginalny artykuł naukowy

* * *

Autorzy: Joanna Tiffert-Tłok [red.], Tomasz Nowacki [red.], Paweł Niewiadomy, Iwona Nowakowska, Krystyna Kwaśna
Nazwa wydawnictwa: Katowice : Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach2020
Tytuł książki: Masaż Tkanek Głębokich

Link do wydawnictwa: https://wydawnictwo.sum.edu.pl/product_info.php?products_id=196
polska książka

* * *

Autorzy: Joanna Tiffert-Tłok, Violetta Skrzypulec-Plinta, Katarzyna Szuścik-Niewiadomy, Agnieszka Drosdzol-Cop, Mariola Czajkowska
Tytuł czasopisma oraz rok wydania: Ginekologia i Położnoctwo, 2019.
Tytuł artykułu: Prozdrowotne zachowania kobiet w poszczególnych trymestrach ciąży – badania wstępne.
Link do tekstu: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/720206.pdf
oryginalny artykuł naukowy

* * *

Autorzy: Mateusz Rychlik, Dorota Szydłak, Weronika Gallert-Kopyto, Dagmara Wasiuk-Zowada, Małgorzata Gędłek, Justyna Szefler-Derela, Iwona Gęgotek
Tytuł czasopisma oraz rok wydania: Perspektywy rozwoju fizjoterapii, Red. M. Kiliański, 2017
Tytuł artykułu: Jakość życia pracowników biurowych z dolegliwościami bólowymi odcinka szyjnego.

polski rozdział w książce

* * *

Autorzy: Paweł Niewiadomy, Katarzyna Szuścik-Niewiadomy, Mateusz Rychlik, Klaudia Piątkowska, Adam Zięba
Tytuł czasopisma oraz rok wydania: Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research, 2017.

Tytuł artykułu: Reliability of the ultrasound measurements of deep abdominal muscle in rehabilitative practice.
Link do tekstu: https://www.jotsrr.org/articles/reliability-of-the-ultrasound-measurements-of-deep-abdominal-muscle-in-rehabilitative-practice.pdf
oryginalny artykuł naukowy

* * *

Autorzy: Paweł Niewiadomy, Joanna Tiffert-Tłok, Katarzyna Szuścik-Niewiadomy, Anna Stolecka-Warzecha, Krystyna Kwaśny
Tytuł czasopisma i rok wydania: Physiotherapy and Health Activity, 2016.
Tytuł artykułu: Estimation of changes of lower limbs reactivity among mountain cyclist under the influence of sauna treatment.
Link do tekstu: https://content.sciendo.com/view/journals/pha/24/1/article-p12.xml
oryginalny artykuł naukowy

 * * *

Autorzy: Klaudia Piątkowska, Bartos Wnuk, Irmina Blicharska, Mateusz Rychlik, Jacek Durmała
Tytuł czasopisma i rok wydania: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2016
Tytuł artykułu: Dolegliwości bólowe odcinka szyjnego kręgosłupa u młodych muzyków
– ocena jakości życia.
Link do tekstu: https://www.researchgate.net/profile/Bartosz_Wnuk/publication/301238860_Cervical_Pain_in_Young_Professional_Musicians_-_Quality_of_Life/links/5af0b459458515c2837290c3/Cervical-Pain-in-Young-Professional-Musicians-Quality-of-Life.pdf
oryginalny artykuł naukowy

 * * *

Autorzy: Agnieszka Drosdzol-Cop, Katarzyna Szuścik-Niewiadomy, Adam Szuścik, Ryszard Plinta, Magdalena Jagieła, Violetta Skrzypulec-Plinta
Tytuł czasopisma i rok wydania: Ginekologia i Położnictwo, 2015
Tytuł artykułu: Jakość życia seksualnego kobiet z niepełnosprawnością fizyczną
Link do tekstu: http://itmedicalteam.pl/pl/journals/ginecology/
oryginalny artykuł naukowy

 * * *

Autorzy: Paweł Niewiadomy, Katarzyna Szuścik, Tomasz Nowacki
Tytuł czasopisma i rok wydania: Postępy Rehabilitacji, 2014
Tytuł artykułu: Znaczenie analizy funkcjonalnej na bazie testu FMS i działań prewencji urazowej w treningu motorycznym biathlonistów.
Polskie streszczenie zjazdowe, 4th Interantional Conference Prof. Andrzej Seyfried Physiotherapy’ Ideas – „Adapted physical activity in rehabilitation and education”, Warsaw 24-25.10.2014.
polskie streszczenie zjazdowe

 * * *

Autorzy: Katarzyna Szuścik, Andrzej Knapik, Michał Rżany, Adam Zięba
Tytuł czasopisma i rok wydania: Aktywność fizyczna i zdrowie w badaniach naukowych.  Red. W. Moska, Z. Ossowski, 2014
Tytuł artykułu: Próba analizy determinantów mocy mięśniowej kończyn dolnych u piłkarzy nożnych – badania pilotażowe.
polski rozdział w książce

 * * *

Autorzy: Katarzyna Szuścik, Andrzej Knapik
Tytuł czasopisma i rok wydania: Obszary zagrożeń zdrowia współczesnego człowieka. Red.: D. Mucha i H.R. Zięba, 2013
Tytuł artykułu: Poziom i determinanty aktywności fizycznej studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
polski rozdział w książce

 * * *

Autorzy: Joanna Tiffert, Paweł Niewiadomy, Tomasz Nowacki, Krystyna  Kwaśna
Tytuł czasopisma i rok wydania: Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2013
Tytuł artykułu: Wykorzystanie metody functional movement screen do oceny funkcjonalnej kolarzy górskich amatorskiej grupy Gomola Trans Airco.
oryginalny artykuł naukowy

 * * *

Autorzy: Paweł Niewiadomy, Joanna Tiffert, Tomasz Nowacki, Krystyna  Kwaśna
Tytuł czasopisma i rok wydania: Fizjoterapia: diagnostyka i terapia w postępowaniu z osobami z różnymi potrzebami. Red.: R. Plinta, M. Kosińska, L. Niebrój, 2013
Tytuł artykułu: Trening funkcjonalny w dobie nowoczesnej fizjoterapii sportowej – znaczenie diagnostyki funkcji ruchowej w obrębie deficytów centralnej i obwodowej stabilizacji ruchu.
polski rozdział w książce

 * * *

Autorzy: Joanna Tiffert, Tomasz Nowacki, Paweł Niewiadomy, Krystyna Kwaśna
Tytuł czasopisma i rok wydania: Fizjoterapia: diagnostyka i terapia w postępowaniu z osobami z różnymi potrzebami. Red.: R. Plinta, M. Kosińska, L. Niebrój, 2013
Tytuł artykułu: Konflikt udowo-panewkowy – jako jedna z przyczyn ograniczenia ruchomości stawu biodrowego.
polski rozdział w książce

 * * *

Autorzy: Ryszard Plinta, Agnieszka Drosdzol-Cop, Katarzyna Szuścik, Agnieszka Skrzypulec
Tytuł czasopisma i rok wydania:  Ginekologia i Położnictwo, 2012
Tytuł artykułu: Aktywność fizyczna kobiet z endometriozą.
Link do tekstu: http://itmedicalteam.pl/pl/journals/ginecology/
oryginalny artykuł naukowy

WSPÓŁPRACA
Katowice, ul. Fabryczna 23
rehabilita.katowice@gmail.com
+48 797 101 855
© 2017