FTM


 N O W A    E D Y C J A  –  Z A P I S Y   J U Ż   R U S Z Y Ł Y

I moduł 2-3 grudzień 2023
II moduł 13-14 styczeń 2024
III moduł 24-25 luty 2024

– FTM to jedyne szkolenie o tej tematyce na rynku obejmujące swoją tematyką
aż 6 dni szkoleniowych podzielonych na 3 moduły.

– W trakcie szkolenia poznacie kompleksową koncepcję prowadzenia treningu medycznego, to jest ścieżkę
jaką musi pokonać zawodnik/pacjent m.in. po urazie w obrębie narządu ruchu,
aby w sposób bezpieczny mógł wrócić do pełnego obciążenia treningowego w danej dyscyplinie.
Koncepcja ta łączy umiejętność oceny deficytów ruchowych, programowania postępowania terapeutycznego
opartego o trening funkcjonalny – od formy izolowanej, w której celem jest wzmacnianie tzw. „słabych ogniw”
do globalnych wzorców ruchowych rozwijających w sposób bezpieczny zdolności motoryczne – aż po trening plajometryczny.

– Treści teoretyczne szkolenia zostały oparte o przeglądy literatury naukowej, badań własnych prowadzonych
w ramach działalności naukowej oraz wieloletniego doświadczenia w pracy fizjoterapeuty
oraz trenera przygotowania motorycznego.

Już teraz możesz pozyskać dofinansowanie szkolenia z BUR, KFS

Kto może uczestniczyć w szkoleniu?
Fizjoterapeuci oraz studenci, trenerzy dyscyplin sportowych i przygotowania motorycznego
oraz instruktorzy aktywności fizycznej

Korzyści?
– Dla fizjoterapeuty udział w szkoleniu umożliwia nabycie kompetencji i umiejętności funkcjonalnej oceny motorycznej wykorzystywanej w badaniu funkcjonalnym pacjenta; programowania postępowania terapeutycznego zgodnie z zasadami treningu funkcjonalnego; przygotowania motorycznego pacjenta do powrotu do aktywności sportowej czy rekreacyjnej

– Dla trenera szkolenie daje nowe spojrzenie na znaczenie deficytów ruchowych w powstawaniu zmian przeciążeniowych narządu ruchu oraz sposoby kreowania prawidłowej funkcji ruchowej. Trener poznaje zasady bezpiecznej progresji ćwiczeń i obciążeń treningowych oraz egzekwowania techniki i jakości pozycji ćwiczeniowych. Wartością dodaną jest wymiana doświadczeń i partnerska współpraca trener-fizjoterapeuta oraz duża dawka teoretycznej wiedzy!

Co nas wyróżnia?
– Prezentujemy całościową koncepcję pracy [badanie – programowanie – praca terapeutyczna i treningowa]
– Kameralna grupa szkoleniowa – maksymalnie 14 osób
– Uczestnik nabywa kompetencje praktyczne, ale również obszerną wiedzę teoretyczną
– Naszym celem jest utrzymanie bardzo wysokiej jakości szkolenia

Prowadzący
dr n. o zdr. Paweł Niewiadomy

Fizjoterapeuta, trener przygotowania motorycznego, adiunkt badawczo-dydaktyczny SUM Katowice,
właściciel Centrum Fizjoterapii Sportowej i Ortopedycznej REHABILITA,
pomysłodawca projektu Szkoły Diagnostyki Fizjoterapeutycznej Fizjo Ekspert.
Autor koncepcji prezentowanej na szkoleniu. Pasjonat fizjoterapii sportowej i treningu motorycznego opartego na analizie funkcji ruchowej. Jako wykładowca prowadzi zajęcia dydaktyczne z treningu funkcjonalnego, medycznego treningu terapeutycznego, odnowy biologicznej oraz medycyny sportowej w dysfunkcji narządu ruchu.
Fizjoterapeuta oraz trener przygotowania motorycznego z wieloletnim stażem zawodowych – współpraca m.in z kadrami hokeju na trawie, futsalu, piłki nożnej, biathlonu, saneczkarstwa, kolarstwa górskiego, motocrossu.
Prelegent szkoleń organizowanych przez Centrum Rehabilita w Katowicach oraz w całej Polsce z zakresu treningu funkcjonalnego, diagnostyki i nowoczesnych metod fizjoterapii w leczeniu stawu kolanowego, badania fizjoterapeutycznego układu mięśniowo-szkieletowego oraz ultrasonografii układu mięśniowo-szkieletowego.

Tematyka

Moduł I
Funkcjonalna ocena motoryczna – Analiza i ocena deficytów ruchowych

Aspekty kształtowania centralnej stabilizacji w tym nauczanie i egzekwowanie izolowanej aktywacji mięśni głębokich tułowia
Ćwiczenia kontroli motorycznej miednicy

Ćwiczenia mobilności i stabilności kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego
Prognozowanie ryzyka urazu narządu ruchu na podstawie analizy testów funkcjonalnych

Moduł II
Stabilizacja czynnościowa i mobilizacje ruchowe stawów obwodowych – kompleks ramienno-łopatkowy, staw biodrowy,
staw kolanowy oraz staw skokowy
Łańcuchy kinematyczne i ich wykorzystanie w treningu funkcjonalnym
Torowanie wzorca przysiadu obunóż i jednonóż
Podstawowe pozycje ćwiczeniowe

Moduł III
Zaawansowane wzorce ruchowe

Anatomiczne taśmy mięśniowe i ich znaczenie we wzorcach ruchowych – ćwiczenia z ciężarem własnego ciała, ciężarami wolnymi, oporem izokinetycznych, systemami RedCord, TRX/TRX RIP
Zastosowanie treningu ekscentrycznego i plajometrycznego w treningu funkcjonalnym z elementami diagnostycznymi

Nowoczesna koncepcja wykorzystania stretchingu w fizjoterapii i sporcie – wzorce lokalne i globalne

 

Organizacja szkolenia

Trzy moduły szkolenia odbywają się w weekendy w godzinach od 9:00 do 18:00.
Zajęcia teoretyczne prezentowane są w formie wykładowej, po której realizowana jest ciekawie rozbudowana i wyczerpująca część praktyczna.
Dodatkową jakość wnosi mała grupa szkoleniowa 8-14 uczestników.
Cena szkolenia obejmuje drukowany materiał wykładowy w formie skryptu, lunch, przerwy kawowe z przekąskami
oraz certyfikat ukończenia szkolenia wręczany po III module.

Płatność

Cena jednego modułu to 990 zł
Przy płatności z góry za całość szkolenia zyskujesz 10%, więc cena wynosi 2670 zł
Dla studentów przy płatności z góry za całość szkolenia cena wynosi 2470 zł, to jest 500 zł taniej

Płatność całości lub wpłata kwoty modułu skutkuje wpisaniem osoby na listę uczestników.
Płatność za kolejne moduły najpóźniej do 14 dni przed ich rozpoczęciem (patrz regulamin u dołu strony).

Zgłoś udział w szkoleniu wysyłając wiadomość na adres rehabilita.katowice@gmail.com

Dane do przelewu:
Paweł Niewiadomy Centrum Fizjoterapii Rehabilita
40-615 Katowice, Fabryczna 23
Nr. konta: 61 1050 1070 1000 0091 1666 2645 ING Bank Śląski
Tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika, nazwa szkolenia

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub bezpośrednio z osobą odpowiedzialną
za organizację szkoleń 
w Centrum Rehabilita dr Katarzyną Szuścik-Niewiadomy
– tel. kontaktowy 695-182-050

Regulamin szkolenia

  1. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje przesłanie drogą elektroniczną na adres mailowy rehabilita.katowice@gmail.com zgłoszenia oraz wpłata całości kwoty lub ceny modułu.
  2. Rezygnacja ze szkolenia: w przypadku wysłania pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu drogą elektroniczną nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem kolejnego modułu szkolenia zwrócona zostanie niewykorzystana kwota szkolenia. W przypadku przekroczenia terminu 14 dni przed rozpoczęciem modułu szkolenia zwrócona zostanie kwota pomniejszona o bezzwrotne zaliczki które wynoszą odpowiednio: przy rezygnacji przed pierwszym modułem 550zł, po pierwszym 400zł, po drugim 250zł, a w przypadku płatności za każdy moduł z osobna kwota modułu nie zostaje zwrócona.
  3. W razie niezgłoszenia się wymaganej ilości osób, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu o czym poinformuje niezwłocznie Uczestników w formie elektronicznej. 
  4. Uczestnik Kursu zobowiązuje się przestrzegać wewnętrznego regulamin Centrum Fizjoterapii Sportowej i Ortopedycznej Rehabilita, którego treść dostępna jest w placówce oraz na stronie internetowej www.rehabilita.pl.
WSPÓŁPRACA
Katowice, ul. Fabryczna 23
rehabilita.katowice@gmail.com
+48 797 101 855
© 2017