CENNIK


Cennik obowiązuje od dnia 19.09.2022r. 

CENNIK CENTRUM FIZJOTERAPII SPORTOWEJ
I ORTOPEDYCZNEJ REHABILITA

> > > PRZYGOTUJ SIĘ NA PIERWSZĄ WIZYTĘ DIAGNOSTYCZNĄ < < <

ZABIERZ ZE SOBĄ > > > Wygodny strój sportowy, klapki lub obuwie treningowe, ręcznik kąpielowy (które obowiązują na każdej wizycie) dowód osobisty, dotychczasową dokumentację medyczną.

PAMIĘTAJ > > > Obowiązuje płatność gotówką lub przedpłata przelewem na konto bankowe.
W przypadku ANULOWANIA terminu poinformuj nas jak NAJSZYBCIEJ !!!


PIERWSZA WIZYTA
Pierwsza wizyta diagnostyczna (do 90min)1 200zł
Wizyta diagnostyczna z fizjoterapeutycznym funkcjonalnym badaniem USG (do 75min)2 250zł
Diagnostyka funkcjonalna na bazie testu FMS z funkcjonalną oceną chodu i biegu na bieżni (do 90min) 200zł
Wizyta diagnostyczna ekspres (możliwość umówienia wizyty w szybkim terminie poza grafikiem fizjoterapeuty) (do 90min) 300zł
Usługa przygotowania opinii, opisu z badania / terapii, przygotowanie zaświadczenia o przebytej rehabilitacji 40zł
INDYWIDUALNE KOMPLEKSOWE SESJE TERAPEUTYCZNE
Jednorazowa sesja fizjoterapeutyczna (do 60min) 150zł
Jednorazowa sesja fizjoterapeutyczna (do 90min) 180zł
 
Pakiet 5 sesji fizjoterapeutycznych (do 60min) 700zł
Pakiet 5 sesji fizjoterapeutycznych (do 90min) 800zł
 
Pakiet 10 sesji fizjoterapeutycznych (do 60min) 1300zł
Pakiet 10 sesji fizjoterapeutycznych (do 90min) 1500zł
FALA UDERZENIOWA
Wizyta kwalifikacyjna z wykonaniem zabiegu fali uderzeniowej
(wstępne badanie, wykonanie terapii) (do 60min)
150zł
Fala uderzeniowa (1 zabieg) 80zł
Pakiet 5 sesji fali uderzeniowej 350zł
LASER WYSOKOENERGETYCZNY
Wizyta kwalifikacyjna z wykonaniem lasera wysokoenergetycznego
(wstępne badanie, wykonanie terapii) (do 60min)
150zł
Laser wysokoenergetyczny (1 zabieg) 80zł
Pakiet 5 sesji lasera wysokoenergetycznego 350zł
PAKIET ŁĄCZONY FU + HILT
Fala uderzeniowa + laser wysokoenergetyczny (jedna aplikacja) 130zł
Pakiet 5 sesji: fala uderzeniowa + laser wysokoenergetyczny (jedna aplikacja) 600zł
USG W FIZJOTERAPII
Wizyta diagnostyczna z fizjoterapeutycznym funkcjonalnym badaniem USG
(do 75min)2
250zł
Fizjoterapeutyczne funkcjonalne badanie USG układu mięśniowo-szkieletowego – jedna część ciała (do 40min) 150zł
Fizjoterapeutyczne funkcjonalne badanie USG układu mięśniowo-szkieletowego dla pacjentów Centrum REHABILITA  (do 40min) 120zł
Jednorazowa sesja terapeutyczna z wykorzystaniem metody sonofeedback
(do 60min)
150zł
TRENING SPORTOWY
Indywidualny trening funkcjonalny (do 60min) 140zł
Indywidualny trening funkcjonalny (do 90min) 170zł
 
Pakiet 5 sesji indywidualnego treningu funkcjonalnego (do 60min) 650zł
Pakiet 5 sesji indywidualnego treningu funkcjonalnego (do 90min) 750zł
 
Pakiet 10 sesji indywidualnego treningu funkcjonalnego (do 60min) 1200zł
Pakiet 10 sesji indywidualnego treningu funkcjonalnego (do 90min) 1350zł
KINESIOTAPING
Kinesiotaping, taping sztywny  (jedna aplikacja) 50zł
MASAŻE LECZNICZE
Masaż klasyczny grzbietu (do 30min) teraz* 50zł
zamiast 80zł
Masaż klasyczny ciała (do 60min) teraz* 100zł
zamiast 140zł
Masaż klasyczny całościowy ciała (do 90min) teraz* 120zł
zamiast 160zł
Masaż sportowy jednej części ciała (do 30min) 80zł
 * w styczniu 2023
Przygotowanie opisu z przebiegu wizyty diagnostycznej / raportu z badania funkcjonalnego / przygotowanie zaświadczenia o przebytej rehabilitacji 40zł
Pomysł na prezent – Spersonalizowany bon upominkowy na zamówienie
 
Na obecną chwilę nie posiadamy terminala do dokonywania płatności kartami płatniczymi

1 Pierwsza wizyta diagnostyczna (do 90min) – to pierwsze spotkanie z fizjoterapeutą w celu przeprowadzenia wywiadu, dokładnego badania przedmiotowego, oceny funkcjonalnej, analizy badań obrazowych oraz zaprogramowania kompleksowej terapii. Na końcu wizyty ustalany jest również najkorzystniejszy pakiet usług oraz częstotliwość spotkań.

2 Wizyta diagnostyczna z fizjoterapeutycznym badaniem USG (do 75min) – to pierwsze spotkanie z fizjoterapeutą w celu przeprowadzenia wywiadu, oceny funkcjonalnej, analizy problemu połączone z fizjoterapeutyczną oceną USG wybranych struktur i funkcji w badaniu dynamicznym. Na końcu wizyty ustalany jest również plan kompleksowej terapii, najkorzystniejszy pakiet usług oraz częstotliwość spotkań.

Nasze rekomendacje lekarzy ortopedów:

lek. med. Macieja Szczęśniak specjalista ortopeda traumatolog MEDIPOL Zespół Prywatnych Gabinetów Lekarskich Katowice, ul. Powstańców 34, rejestracja telefoniczna 32 256-34-33 www.medipol.pl

lek. med. Piotr Chomicki-Bindas specjalista ortopeda traumatolog, Gabinet ortopedyczny ul. Zamoyskiego 41, 30-519 Kraków, rejestracja telefoniczna 666 373 637 www.chomicki-bindas.pl

Specjalista ortopeda traumatolog lek. med. Jakub Liberski ul. Jerzego 6, 43-150 Bieruń

Regulamin Centrum Fizjoterapii Sportowej i Ortopedycznej REHABILITA

 1. Wszystkie osoby korzystające z usług Centrum Fizjoterapii Sportowej i Ortopedycznej Rehabilita są zobowiązane do zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego przestrzegania.
 2. Centrum Fizjoterapii Sportowej i Ortopedycznej Rehabilita jest prywatną placówką świadczącą usługi w zakresie działalności leczniczej w myśl ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. 2015 poz. 1994).
 3. Pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje do prowadzenia badania oraz terapii z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod fizjoterapii.
 4. Siedziba firmy znajduje się przy ul. Fabrycznej 23 w Katowicach.
 5. Placówka specjalizuje się w fizjoterapii sportowej oraz fizjoterapii dysfunkcji narządu ruchu.
 6. Placówka dysponuje kompleksowo wyposażonymi salami kinezyterapii/treningu motorycznego, salą terapii manualnej/fizykoterapii, gabinetem konsultacyjnym. Do dyspozycji pacjentów jest poczekalnia, 2 łazienki z natryskiem, szatnia z szafkami zamykanymi na kluczyk, mini bufet z ekspresem do kawy i wodą.
 7. Pomieszczenia są dostosowane do osób z niepełnosprawnością fizyczną.
 8. Przed budynkiem znajduje się parking do dyspozycji pacjentów.
  Rejestracja
 9. Rejestracja pacjentów jest telefoniczna. W razie nieodebranych połączeń pracownik oddzwoni w jak najkrótszym czasie.
 10. Anulować umówiony termin wizyty objętej pakietem można najpóźniej do 24 godzin przed zaplanowaną godziną wizyty, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem weekendu, dzwoniąc pod numer kontaktowy. Po tym czasie nie można anulować wizyty objętej pakietem a wizyta przepada bez zwrotu płatności.
 11. Anulować umówiony termin wizyty nie objętej pakietem w tym pierwszej wizyty diagnostycznej można najpóźniej do 24 godzin przed zaplanowaną godziną wizyty, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem weekendu, dzwoniąc pod numer kontaktowy. Po upływie 24 godzin wyznaczenie nowego terminu wizyty będzie wiązać się z dokonaniem przedpłaty na konto bankowe wartości wizyty określonej w cenniku.
 12. W sytuacji, gdy przyjazd pacjenta ma się opóźnić wymaga się jak najszybszego poinformowania o tym fakcie terapeuty. Spóźnienie się na wizytę wiąże się ze skróceniem czasu trwania wizyty proporcjonalnie do czasu opóźnienia wizyty.
  Płatności
 13. Usługi w Centrum Fizjoterapii Sportowej i Ortopedycznej Rehabilita są odpłatne, co jest wyszczególnione w cenniku zamieszczonym na stronie internetowej oraz do wglądu w placówce.
 14. Placówka nie posiada kontraktu z NFZ.
 15. Płatność odbywa się gotówką lub przelewem na konto po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z terapeutą.
 16. W chwili ogłoszenia na stronie internetowej promocji na wybrane usługi ceny pierwotne przestają obowiązywać na czas objęty promocją.
 17. Płatność kwoty za „pakiet” usług odbywa się najpóźniej na pierwszym spotkaniu z wybranego pakietu.
 18. Płatność za „pakiet” usług odbywa się w całości, bez możliwości płatności ratalnej. 
 19. Pakiet 5 i 10 sesji można wykorzystać od daty pierwszej wizyty objętej pakietem przez okres trzech miesięcy. Po tym okresie zapłata za niewykorzystane wizyty nie podlega zwrotowi.
 20. Istnieje możliwość wykupienia „bonu upominkowego” dla rodziny i przyjaciół w formie jednej usługi fizjoterapeutycznej lub wybranej kwoty pieniężnej. Okres realizacji bonu zostanie ustalony indywidualnie.
  Wizyty
 21. Na każdą wizytę pacjent powinien zabrać zmienne obuwie z jasną podeszwą oraz strój sportowy dla komfortu badań oraz posiadaną dokumentację medyczną.
 22. Na pierwszej wizycie diagnostycznej przeprowadzany jest wywiad, badanie fizykalne, testy funkcjonalne i na tej podstawie proponowany jest indywidualny i kompleksowy plan terapeutyczny, jak również czas trwania wizyt oraz częstotliwość spotkań, co zostaje zatwierdzone przez pacjenta.
 23. Na pierwszej wizycie pacjent zobowiązany jest poinformować terapeutę o wszystkich znanych mu przeciwskazaniach i ograniczeniach w programowaniu kompleksowej fizjoterapii.
 24. Każda pierwsza wizyta terapeutyczna musi zostać poprzedzona wizytą diagnostyczną bądź kwalifikacyjną, również w sytuacji posiadania skierowania lekarskiego. 
 25. Z pakietu wizyt terapeutycznych może korzystać tylko jeden pacjent. 
 26. Wizyty pakietowej nie można zamieniać na inną usługę.
 27. Terapeuta ma prawo przerwać prowadzoną terapię, jeżeli spotka się ze strony pacjenta z zachowaniem nieadekwatnym i niegrzecznym. W tej sytuacji pobierana jest pełna opłata za usługę.
 28. Cała dokumentacja medyczna jest prowadzona w formie elektronicznej.
 29. Na prośbę pacjenta, fizjoterapeuta może sporządzić opis przebiegu terapii i stosowanych metod usprawniania.
  Pomieszczenia i sale
 30. Szatnia jest wydzielonym pomieszczeniem z zamykanymi szafkami na kluczyk oraz toaletą. Za przedmioty pozostawione w szatni i szafkach placówka nie ponosi odpowiedzialności.
 31. W korytarzu do dyspozycji pacjentów jest przestronna toaleta z natryskiem.
 32. Wchodząc na sale ćwiczeń oraz pomieszczenie fizykoterapii wymaga się zmiany obuwia na klapki lub buty sportowe z jasną podeszwą.
 33. Na każdą wizytę wymagany jest zmienny strój sportowy i obuwie zmienne z jasną podeszwą.
 34. Osoby korzystające z pomieszczeń i wyposażenia placówki zobowiązane są do zachowania porządku i korzystania z urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
 35. W przypadku zniszczenia sprzętu z powodu używania go niezgodnie z instrukcją lub niestosowanie się do zaleceń terapeuty obowiązuje 100% odpłatność jego pierwotnej wartości.
 36. Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres mailowy placówki lub zgłaszać bezpośrednio pracownikowi.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych
w związku z realizacją usług fizjoterapeutycznych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Paweł Niewiadomy pawel.niewiadomy@op.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia dokumentacji medycznej na podstawie art. 9 ust. 2 lit. H RODO dot. przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat zgodnie z Ustawą o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 4. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane zostaną zniszczone.
 5. Podanie danych jest wymogiem ustawowym w celu identyfikacji pacjenta.
 6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcą.
 7. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 8. Administrator deklaruje, że wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązane są do zachowania poufności.
 9. Administrator deklaruje, iż będzie stosował ochronę powierzonych mu danych osobowych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, tj. zniszczeniem, utraceniem, modyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do danych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (integralność i poufność).
 10. Administratorem zobowiązuje się stosować środki techniczne i organizacyjne określone w art. 32 RODO adekwatne do stwierdzonego ryzyka naruszenia praw lub wolności powierzonych danych osobowych.

RODO – Wzór klauzuli zgody na powiadamiania teleinformatyczne o terminie wizyty

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Paweł Niewiadomy Centrum Fizjoterapii Rehabilita z siedzibą Fabryczna 23, 40-615 Katowice, PL, NIP: 5532271624, w celu przesyłania informacji o terminie wizyty na mój adres e-mail i/lub numer telefonu podany w formularzu kontaktowym.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail: rehabilita.katowice@gmail.com. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

1. Administratorem danych osobowych jest: Paweł Niewiadomy Centrum Fizjoterapii Rehabilita z siedzibą Fabryczna 23, 40-615 Katowice, PL, NIP: PL5532271624, e-mail: rehabilita.katowice@gmail.com.

2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji o terminie wizyty.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat.

5. Odbiorcami danych osobowych jest Fizjorejestracja.pl z siedzibą w Kolbuszowa Dolna, ul. Mielecka 105 dostarczająca systemy teleinformatyczne, w celu umawiania wizyt oraz prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych zgodnych z wytycznymi RODO.

WSPÓŁPRACA
Katowice, ul. Fabryczna 23
rehabilita.katowice@gmail.com
+48 797 101 855
© 2017