CENNIK


Od października ruszamy z przygotowaniem motorycznym
do sezonu narciarskiego! Zapraszamy na indywidualne sesje treningowe!

 

CENNIK I REGULAMIN

CENTRUM FIZJOTERAPII SPORTOWEJ
I ORTOPEDYCZNEJ REHABILITA

PIERWSZA WIZYTA
Pierwsza wizyta diagnostyczno-terapeutyczna (do 90min)1 140zł
Wizyta diagnostyczna z fizjoterapeutycznym badaniem USG (75min)2 150zł
Konsultacja ortopedyczna (do 40min)3 140zł
SESJE TERAPEUTYCZNE
Jednorazowa sesja fizjoterapeutyczna (60min) 80zł
Jednorazowa sesja fizjoterapeutyczna (90min) 100zł
Pakiet 10 sesji fizjoterapeutycznych (60min) 700zł
Pakiet 20 sesji fizjoterapeutycznych (60min) 1300zł
Pakiet 10 sesji fizjoterapeutycznych (90min) 900zł
Pakiet 20 sesji fizjoterapeutycznych (90min) 1700zł
FALA UDERZENIOWA
Wizyta kwalifikacyjna z wykonaniem zabiegu fali uderzeniowej + (wstępne badanie,
wykonanie zabiegu, terapia manualna/tkanek miękkich (do 60min)
120zł
Fala uderzeniowa (1 zabieg) 60zł
Fala uderzeniowa + terapia manualna/tkanek miękkich(30min) 100zł
Pakiet 5 sesji fali uderzeniowej 250zł
Pakiet 5 sesji fali uderzeniowej + terapia manualna/tkanek miękkich (30min) 450zł
Pakiet 5 sesji: fala uderzeniowa: aplikacja antycellulitowa
+ masaż
(przykładowa aplikacja: pośladek + udo część tylna lub pośladki symetrycznie) (45-60min)
1000zł
Pakiet 10 sesji: fala uderzeniowa: aplikacja antycellulitowa
+ masaż
(przykładowa aplikacja: pośladek + udo część tylna lub pośladki symetrycznie) (45-60min)
1800zł
LASER WYSOKOENERGETYCZNY
Wizyta kwalifikacyjna z wykonaniem lasera wysokoenergetycznego (wstępne badanie, wykonanie zabiegu, terapia manualna/tkanek miękkich (do 60min) 120zł
Laser wysokoenergetyczny (1 zabieg) 60zł
Laser wysokoenergetyczny + terapia manualna/tkanek miękkich (30min) 100zł
Pakiet 5 sesji lasera wysokoenergetycznego 250zł
Pakiet 5 sesji lasera wysokoenergetycznego + terapia manualna/tkanek miękkich 450zł
Pakiet 10 sesji lasera wysokoenergetycznego 500zł
Pakiet 10 sesji lasera wysokoenergetycznego + terapia manualna/tkanek miękkich (30min) 700zł
PAKIET ŁĄCZONY: FALA UDERZENIOWA + LASER WYSOKOENERGETYCZNY
Fala uderzeniowa + laser wysokoenergetyczny (jedna część ciała) 100zł
Fala uderzeniowa + laser wysokoenergetyczny + terapia manualna/tkanek miękkich (45-60min) 150zł
Pakiet 10 sesji: fala uderzeniowa + laser wysokoenergetyczny (jedna część ciała) 800zł
Pakiet 10 sesji: fala uderzeniowa + laser wysokoenergetyczny
+ terapia manualna (45-60min)
1200zł
USG W FIZJOTERAPII
Fizjoterapeutyczne badanie USG układu mięśniowo-szkieletowego (30-40min) 100zł
Fizjoterapeutyczne badanie USG układu mięśniowo-szkieletowego (30-40min)
dla pacjentów Centrum REHABILITA
i Centrum SYNERGIA w Chorzowie
70zł
Wizyta diagnostyczna z fizjoterapeutycznym badaniem USG (75min) 150zł
Jednorazowa sesja terapeutyczna z wykorzystaniem
metody sonofeedback (60min)
100zł
TRENING SPORTOWY
Diagnostyka funkcjonalna na bazie testu FMS (60min) 100zł
Diagnostyka funkcjonalna na bazie testu FMS z funkcjonalną oceną chodu i biegu na bieżni (90min) 150zł
Indywidualny trening funkcjonalny (60min) 80zł
Indywidualny trening funkcjonalny (90min) 100zł
Pakiet 10 sesji indywidualnego treningu funkcjonalnego (60min) 700zł
Pakiet 10 sesji indywidualnego treningu funkcjonalnego (90min) 900zł
Grupowy trening funkcjonalny z fizjoterapeutą grupa 2-4 osobowa
(jednostka treningowa 55min) Pakiet 8 treningów w miesiącu
250zł/osoba
Grupowy trening funkcjonalny z fizjoterapeutą grupa 2-4 osobowa
(jednostka treningowa 55min) Pakiet 4 treningów w miesiącu
150zł/osoba
Indywidualny trening przygotowania motorycznego (90min) 100zł
KINESIOTAPING
Kinesiotaping (1 aplikacja) 30zł
Kinesiotaping (kolejna aplikacja) 20zł
FIZYKOTERAPIA
Zabieg fizykalny 15zł
Pakiet trzech różnych zabiegów fizykalnych 35zł
Pakiet 10 zabiegów fizykalnych 120zł
Pakiet 10 trzech różnych zabiegów fizykalnych 250zł
MASAŻ
Masaż klasyczny grzbietu i kręgosłupa (30min) 60zł
Masaż klasyczny jednego odcinka kręgosłupa (15min) 40zł
Masaż sportowy (45min) 100zł
Masaż klasyczny całego ciała (60min) 150zł
Na obecną chwilę nie posiadamy terminala do dokonywania płatności kartami płatniczymi

1 Pierwsza wizyta diagnostyczno-terapeutyczna (do 90min) – to pierwsze spotkanie z fizjoterapeutą w celu przeprowadzenia wywiadu, oceny funkcjonalnej, analizy problemu oraz zaprogramowania kompleksowej terapii z przeprowadzeniem wstępnych działań terapeutycznych. Na końcu wizyty ustalany jest najkorzystniejszy pakiet usług oraz częstotliwość spotkań.

2 Wizyta diagnostyczna z fizjoterapeutycznym badaniem USG (do 90min) – to pierwsze spotkanie z fizjoterapeutą w celu przeprowadzenia wywiadu, oceny funkcjonalnej, analizy problemu połączone z fizjoterapeutyczną oceną USG wybranych struktur i funkcji w badaniu dynamicznym. Na końcu wizyty ustalany jest plan kompleksowej terapii, najkorzystniejszy pakiet usług oraz częstotliwość spotkań.

NA PIERWSZĄ WIZYTĘ PROSIMY ZABRAĆ WYGODNY STRÓJ SPORTOWY
(t-shirt, krótkie spodenki, obuwie zmienne) ORAZ WYKONANE BADANIA OBRAZOWE

3 Konsultacja ortopedyczna (do 30min) przeprowadzana jest przez ortopedę i traumatologa lek. med. Macieja Szczęśniaka (Gabinet nr 1, pierwsze piętro).

 

Regulamin Centrum Fizjoterapii Sportowej i Ortopedycznej REHABILITA

 1. Wszystkie osoby korzystające z usług Centrum Fizjoterapii Sportowej i Ortopedycznej Rehabilita są zobowiązane do zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego przestrzegania.
 2. Centrum Fizjoterapii Sportowej i Ortopedycznej Rehabilita jest prywatną placówką świadczącą usługi w zakresie działalności leczniczej w myśl ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. 2015 poz. 1994).
 3. Pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje do prowadzenia badania oraz terapii z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod fizjoterapii.
 4. Siedziba firmy znajduje się przy ul. Fabrycznej 23 w Katowicach.
 5. Placówka specjalizuje się w fizjoterapii sportowej oraz fizjoterapii dysfunkcji narządu ruchu.
 6. Placówka dysponuje kompleksowo wyposażonymi salami kinezyterapii/treningu motorycznego, salą terapii manualnej/fizykoterapii, gabinetem konsultacyjnym. Do dyspozycji pacjentów jest poczekalnia, 2 łazienki z natryskiem, szatnia z szafkami zamykanymi na kluczyk, mini bufet z ekspresem do kawy i wodą.
 7. Pomieszczenia są dostosowane do osób z niepełnosprawnością fizyczną.
 8. Przed budynkiem znajduje się parking do dyspozycji pacjentów.
  Rejestracja
 9. Rejestracja pacjentów jest telefoniczna. W razie nieodebranych połączeń pracownik oddzwoni
  w jak najkrótszym czasie.
 10. Anulować umówiony termin wizyty objętej pakietem można najpóźniej do 24 godzin przed zaplanowaną godziną wizyty dzwoniąc pod numer kontaktowy. Po tym czasie nie można anulować wizyty objętej pakietem a wizyta przepada bez zwrotu płatności.
 11. Anulować umówiony termin wizyty nie objętej pakietem w tym pierwszej wizyty diagnostycznej można najpóźniej do 24 godzin przed zaplanowaną godziną wizyty dzwoniąc pod numer kontaktowy. Po upływie 24 godzin wyznaczenie nowego terminu wizyty będzie wiązać się z dokonaniem przedpłaty na konto bankowe wartości wizyty określonej w cenniku.
 12. W sytuacji, gdy przyjazd pacjenta ma się opóźnić wymaga się jak najszybszego poinformowania o tym fakcie terapeuty. Spóźnienie się na wizytę wiąże się ze skróceniem czasu trwania wizyty proporcjonalnie do czasu opóźnienia wizyty.
  Płatności
 13. Usługi w Centrum Fizjoterapii Sportowej i Ortopedycznej Rehabilita są odpłatne, co jest wyszczególnione w cenniku zamieszczonym na stronie internetowej oraz do wglądu w placówce.
 14. Placówka nie posiada kontraktu z NFZ.
 15. Płatność odbywa się gotówką lub przelewem na konto po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z terapeutom.
 16. W chwili ogłoszenia na stronie internetowej promocji na wybrane usługi ceny pierwotne przestają obowiązywać na czas objęty promocją.
 17. Płatność za „pakiet” usług odbywa się najpóźniej na pierwszym spotkaniu z wybranego pakietu.
 18. Pakiet 3 i 5 sesji można wykorzystać od daty pierwszej wizyty przez okres jednego miesiąca.
 19. Pakiet 10 i 20 sesji można wykorzystać od daty pierwszej wizyty przez okres trzech miesięcy.
 20. Istnieje możliwość wykupienia „bonu upominkowego” dla rodziny i przyjaciół w formie jednej usługi fizjoterapeutycznej lub wybranej kwoty pieniężnej. Okres realizacji bonu zostanie ustalony indywidualnie.
  Wizyty
 21. Na pierwszą wizytę diagnostyczną pacjent powinien zabrać zmienne obuwie z jasną podeszwą oraz strój sportowy dla komfortu badań oraz posiadaną dokumentację medyczną.
 22. Na pierwszej wizycie diagnostycznej przeprowadzany jest wywiad, badanie fizykalne, testy funkcjonalne i na tej podstawie proponowany jest indywidualny i kompleksowy plan terapeutyczny, jak również czas trwania wizyt oraz częstotliwość spotkań, co zostaje zatwierdzone przez pacjenta.
 23. Na pierwszej wizycie pacjent zobowiązany jest poinformować terapeutę o wszystkich znanych mu przeciwskazaniach i ograniczeniach w programowaniu kompleksowej fizjoterapii.
 24. Terapeuta ma prawo przerwać prowadzoną terapię, jeżeli spotka się ze strony pacjenta z zachowaniem nieadekwatnym i niegrzecznym. W tej sytuacji pobierana jest pełna opłata za usługę.
 25. Cała dokumentacja medyczna jest archiwizowana.
 26. Na prośbę pacjenta, fizjoterapeuta może sporządzić opis przebiegu terapii i stosowanych metod usprawniania.
  Pomieszczenia i sale
 27. Szatnia jest wydzielonym pomieszczeniem z zamykanymi szafkami na kluczyk oraz toaletą. Za przedmioty pozostawione w szatni i szafkach placówka nie ponosi odpowiedzialności.
 28. W korytarzu do dyspozycji pacjentów jest przestronna toaleta z natryskiem.
 29. Wchodząc na sale ćwiczeń oraz pomieszczenie fizykoterapii wymaga się zmiany obuwia na klapki lub buty sportowe z jasną podeszwą.
 30. Na każdą wizytę wymagany jest zmienny strój sportowy i obuwie zmienne z jasną podeszwą.
 31. Osoby korzystające z pomieszczeń i wyposażenia placówki zobowiązane są do zachowania porządku i korzystania z urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
 32. W przypadku zniszczenia sprzętu z powodu używania go niezgodnie z instrukcją lub niestosowanie się do zaleceń terapeuty obowiązuje 100% odpłatność jego pierwotnej wartości.
 33. Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres mailowy placówki lub zgłaszać bezpośrednio pracownikowi.

 

WSPÓŁPRACA
Katowice, ul. Fabryczna 23
rehabilita.katowice@gmail.com
+48 797 101 855
Fizjoterapia
Fizjoterapia
Fizjoterapeutyczne badanie USG
Konsultacja ortopedyczna
Środa
17.00 - 20.00
Poniedziałek
12:00 - 20:00
Wtorek
12:00 - 20:00
Środa
8:00 - 20:00
Czwartek
12:00 - 20:00
Piątek
9:00 - 18:00
Poniedziałek
17.00 - 20.00
© 2017